BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Interpelacje
Ilość odsłon: 61228

Data: 30 lipca 2003 r.
Numer sesji rady: XIII
1. Radny Piotr Szwagrzyk - prosił o informację, jak daleko posunięte są roboty remontowe i kiedy się one zakończą, aby wreszcie muzeum mogło prowadzić działalność w nowej siedzibie.
- radny zgłosił fakt znikomego udziału nauczycieli i młodzieży szkolnej w okolicznościowych uroczystościach. Apelował o podjęcie skutecznych działań na rzecz zmiany istniejącego stanu rzeczy.

Interpelacja na piśmie - do pobrania plik 30.vii.03.radnyszwagrzyk.pdf
Odpowiedzi na interpelacje - do pobrania plik 71.2003.pdf

2. Radny Lech Skarbiński - przekazał Radzie Powiatu informację dotyczącą protestu zgłoszonego przez właścicieli sklepów i domów przy ul. Św. Ducha. W/w uznali fakt ukarania ich przez Straż Miejską mandatami za umieszczenie reklam nad ich sklepami i na domach, za rzecz niedopuszczalną. Radny wyjaśniał, że kupcy uruchamiając przed laty działalność mieli ustne zapewnienie, iż sprawa ta należy do właścicieli obiektów. Straż Miejska natomiast powołała się na stosowną ustawę z 1986 r. i ukarała mandatami tych, którzy nie dostosowali się do zapisów ustawy. Kupcy wyrazili swoje zdziwienie z faktu dotychczasowego zaniechania działań w tej sprawie przez pracowników i decydentów urzędów. Uznali również, że reklamy wzbogacały kolorystycznie ulicę Św. Ducha, oświetlały ją i czyniły wieczorami i nocą bardziej bezpieczną.

Protest - do pobrania plik 22.vii.03.radnyskarbinski.pdf
Odpowiedź na interpelację - do pobrania plik 72.2003.a.pdf, 74.2003.pdf

3. Radna Franciszka Łopatyńska - zgłosiła nagminne kradzieże rur tzw. deszczowych (do nawadniania) z pól na terenie gmin Dąbrowa Biskupia, Inowrocław i Gniewkowo. Mimo iż fakty kradzieży zgłaszane są na Policję, zjawisko to nadal istnieje, zaś rolnicy są wobec niego bezsilni. Radna zgłosiła wątpliwość w skuteczność działań Policji oraz domyśla się, czy czasem kradzieże rur nie są traktowane przez Policję w kategoriach małej szkodliwości społecznej. Stwierdziła jednak, że owa "mała szkodliwość" nie ma zupełnie akceptacji wśród rolników i stanowi bardzo poważny problem do rozwiązania.

Odpowiedź - do pobrania plik 73.2003.pdf

4. Radna Regina Czerwińska - zapytała o losy działki znajdującej się miedzy ulicą Szymborską i ulicą Solną (naprzeciwko sklepu "Albert") - kto ją kupił i co zamierza się na niej zbudować. Dotychczas jest tam wysypisko śmieci, trawa bardzo wysoka, a wizerunek miasta jest przez to bardzo niedobry.

Odpowiedź - do pobrania pliki 72.2003.pdf, 72.2003.a.pdf, 74.2003.pdf

5. Radna Urszula Iwicka, Przewodnicząca Rady Powiatu - zaznaczyła, że występuje w imieniu części mieszkańców bloków Nr 9 i Nr 11 przy ul. Władysława Łokietka. Między tymi blokami, w trakcie ich budowy, zostały zrealizowane tzw. "zatoczki". W Początkowym zamiarze nie były one traktowane jako miejsca parkingowe. Obecnie jednak kierowcy - mieszkańcy wspomnianych bloków wjeżdżają w to miejsce i traktują je jako parking, choć po przeciwnej stronie jezdni są ładne zatoczki dla samochodów osobowych mogących tam swobodnie garażować. Radna wniosła, aby wystąpić do Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o określenie celowości wspomnianych zatoczek i aby Straż Miejska sprawdziła, czy parkowanie w tym miejscu jest zgodne z przepisami ruchu drogowego. Żeby do zatoczki dotrzeć, trzeba przejechać przez szeroki chodnik. Przeszkadza to zarówno mieszkańcom wspomnianych bloków, ale także i przechodzącym tamtędy innym mieszkańcom naszego miasta.

Odpowiedź na interpelację - do pobrania plik i.xiii.pdf, odp.xiii.pdf

Załączniki:

71.2003.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 184KB
  Data dodania: piątek, 12 września 2003, godz. 13:11
  Typ MIME: application/pdf
 
72.2003.a.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 127KB
  Data dodania: piątek, 12 września 2003, godz. 13:12
  Typ MIME: application/pdf
 
30.vii.03.radnyszwagrzyk.pdf  -> pobierz
Interpelacja na piśmie radnego Piotra Szwagrzyka
  Rozmiar: 24KB
  Data dodania: piątek, 19 sierpnia 2005, godz. 09:15
  Typ MIME: application/pdf
 
22.vii.03.radnyskarbinski.pdf  -> pobierz
Protest właściecieli sklepów i domów przy ul. Św. Ducha
  Rozmiar: 156KB
  Data dodania: piątek, 19 sierpnia 2005, godz. 09:16
  Typ MIME: application/pdf
 
72.2003.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnej Reginy Czerwińskiej
  Rozmiar: 115KB
  Data dodania: piątek, 19 sierpnia 2005, godz. 09:26
  Typ MIME: application/pdf
 
74.2003.pdf  -> pobierz
Odpowiedzi na interpelacje radnej Reginy Czerwińskiej i radnego Lecha Skarbińskiego
  Rozmiar: 149KB
  Data dodania: piątek, 19 sierpnia 2005, godz. 09:40
  Typ MIME: application/pdf
 
i.xiii.pdf  -> pobierz
Pismo w sprawie interpelacji radnej Urszuli Iwickiej
  Rozmiar: 37KB
  Data dodania: piątek, 19 sierpnia 2005, godz. 09:49
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.xiii.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnej Urszuli Iwickiej
  Rozmiar: 117KB
  Data dodania: piątek, 19 sierpnia 2005, godz. 09:50
  Typ MIME: application/pdf
 
73.2003.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnej Franciszki Łopatyńskiej
  Rozmiar: 92KB
  Data dodania: piątek, 19 sierpnia 2005, godz. 09:58
  Typ MIME: application/pdf