BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Interpelacje
Ilość odsłon: 61231

Data: 25 lutego 2004 r.
Numer sesji rady: XX
Radny p. Andrzej Kozłowski zapytał, czy prawdą jest, że nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe od 1 stycznia br. nie otrzymują dodatków motywacyjnych, jeżeli tak, to na jakiej podstawie podjęto tą decyzję ?

Radny p. Lech Skarbiński, w imieniu mieszkańców ulicy Szymborskiej i Osiedla Bajka, zwrócił uwagę na zły stan nawierzchni drogi powiatowej na 150- metrowym odcinku ulicy Szymborskiej od numeru 105. Znajdują się tam bardzo duże dziury, droga jest wyboista, jadąc samochodem można uszkodzić zawieszenie.

Radna p. Franciszka Łopatyńska przypomniała, że na jednej z poprzednich sesji Przewodnicząca Rady Powiatu poruszyła sprawę dotyczącą terenu między budynkiem Starostwa a Sanatorium „Metalowiec”. Radna zauważyła, że od kilku dni prowadzone są na tym terenie prace porządkowe, skierowała pytanie do Pana Starosty, czy jest już właściciel tego gruntu i jakie są prognozy jego zagospodarowania ? Następnie pani radna zapytała, na jakim etapie znajdują się sprawy związane z powołaniem audytora, czy w projekcie budżetu na ten rok zabezpieczono środki na płace dla audytora ?

Radny p. Jerzy Naumann zapytał, w jakim terminie zostanie naprawiona ulica Krzywoustego, która obecnie jest w bardzo złym stanie ?

Radny p. Marek Rosa złożył interpelację w sprawie przeprowadzenia ponownych rozmów na temat tworzenia gimnazjów przy liceach. Radny zaproponował aby propozycję tę skierować do Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu Rady Powiatu, która wspólnie z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej oraz przewodniczącymi podobnych komisji branżowych w gminach zajmie się tą sprawą.
Druga kwestia dotyczyła firm zachodnich, które od kilku lat na terenie Polski zajmują się tzw. „szybkim i intensywnym tuczem świń”. Polega to na wejściu na dany teren, eksploatacji przez 4-5 lat oraz mocnej degradacji, po czym teren zostaje przez te firmy opuszczony. Ministerstwo Rolnictwa twierdzi, że wydawanie pozwoleń na istnienie takich ferm lub odmowa wydania leży w gestii Starosty. Radny zapytał, czy jakaś firma zwracała się o wydanie takiego pozwolenia i jakie jest stanowisko Starostwa w tej kwestii ?

Radny p. Andrzej Nowakowski zapytał, jak długo na terenie Miasta Inowrocławia będą „straszyły” nieczynne, zardzewiałe Kioski Ruchu. Takich „zabytkowych” obiektów jest na terenie miasta kilka i nie są one na pewno jego ozdobą. Usunięcie ich, zdaniem radnego, nie stanowi większego problemu.

Załączniki:

wyciag_z_protokolu.xx.pdf  -> pobierz
Wyciąg z protokołu XX sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu dotyczący interpelacji radnych i udzielonych odpowiedzi
  Rozmiar: 162KB
  Data dodania: wtorek, 30 sierpnia 2005, godz. 11:15
  Typ MIME: application/pdf