BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Interpelacje
Ilość odsłon: 61215

Data: 31 marca 2004 r.
Numer sesji rady: XXI
Radna p. Regina Czerwińska:
a) zwróciła uwagę na fakt, że zgodnie z przewidywaniami, pogorszyła się jakość posiłków w Szpitalu, po rezygnacji z jego dotychczasowych usług żywieniowych. W związku z powyższym, radna zapytała, czy dyrektor Szpitala rozważa możliwość zerwania umowy z dotychczasowym dostawcą usług żywieniowych i powrotu do dawnego sposobu zaspokajania potrzeb żywieniowych chorych (w ramach możliwości Szpitala w tym względzie).
b) w imieniu mieszkańców „Osiedla Bajka” radna wniosła o zrobienie chodnika na odcinku od dawnej piekarni do „Osiedla Bajka”. Zaznaczyła, że ten fragment gruntu jest własnością powiatu i przed ewentualną jego sprzedażą, należałoby wspomniany chodnik pobudować z myślą o bezpieczeństwie – głównie dzieci szkolnych. Poza tym, na wspomnianym odcinku nie ma znaku ograniczenia prędkości pojazdów i niebezpieczeństwo wypadku wzrasta.


Radna p. Barbara Kozłowska:
a) zwróciła uwagę, że należy oznakować przystanek MPK obok całodobowego sklepu na narożniku ul. Toruńskiej – Stare Miasto.
b) zauważyła brak rozkładu jazdy linii nr 21 oraz 22 na przystanku przy ul. Łokietka. Poza tym, należy wzmóc kontrolę przestrzegania obowiązujących rozkładów, gdyż przewoźnicy, głownie w godzinach wieczornych, kiedy kursuje mniej autobusów, „w duecie” stoją w odstępach co 20 minut, po czym wyprzedzając się podjeżdżają na przystanek. Epitety, których używają niektórzy kierowcy linii 22 w obecności pasażerów – jeżeli jako pierwszy podjedzie autobus nr 21 – urągają podstawowym zasadom kultury. Uważa, że w stosunku do winnych należy wyciągnąć konsekwencje.
c) zwróciła również uwagę na osoby wracające w godzinach wieczornych z kierunku Poznania w dni wolne od pracy, a są to głównie studenci, którzy muszą w stałe koszty przejazdu wliczyć opłatę za przejazd taksówką, gdyż autobus nr 8 odjeżdża z dworca kilka minut przed przyjazdem pociągu. Poprosiła więc, o skorygowanie rozkładu jazdy autobusu z rozkładem przyjazdu pociągu.

Radny p. Lucjan Kwiatkowski zauważył, że rok przyszły będzie jubileuszowym rokiem 150-lecia istnienia I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Organem założycielskim dla tej najstarszej w regionie szkoły ponadgimnazjalnej jest obecnie Rada Powiatu w Inowrocławiu. Warto więc, chociażby dla poszerzenia wiedzy o regionie, włączyć się w nurt przygotowań do obchodów tego niezwykłego jubileuszu. Poinformował, że najbardziej spektakularną formą uczestnictwa w przyszłorocznych obchodach, może być materialne wsparcie szkoły w zakresie modernizacji obiektów szkolnych, ich remontu bądź wzbogacenia ich wyposażenia. Oświadczył, że racjonalnym posunięciem byłoby połączenie planowanych od lat przez dyrekcję szkoły prac remontowych z dodatkowymi działaniami, które uświetniłyby jubileuszowe uroczystości znanego w całym kraju „Kaspra”. Poza tym, zasygnalizował najpilniejsze potrzeby, na które dotąd brakuje środków: to remont sali gimnastycznej, naprawy dachów, odnowienie elewacji budynków szkolnych, wymiana okien i różnego rodzaju instalacji. Dodał, że trudno wymienić wszystkie potrzeby i wskazać na konkrety działań. Takiego wyboru dokonać może dyrekcja szkoły i władze Starostwa Powiatowego. Doświadczenie podpowiada, że władze samorządowe zawsze ze zrozumieniem i powszechną akceptacją podchodziły do podobnych inicjatyw. Stwierdził, że i tym razem będzie podobnie, zaś ta najbardziej zasłużona dla miasta i powiatu szkoła zostanie zmodernizowana, odnowiona i wyposażona w sprzęt niezbędny dla funkcjonowania nowoczesnej placówki oświatowo – wychowawczej.


Radny p. Piotr Szwagrzyk:
a) zauważył, że na drodze nr 15 tj. droga Poznań – Toruń, która biegnie przez Inowrocław w ciągu ulicy Toruńskiej na wysokości posesji nr 71-75 są dwa załamania (dziury). Dodał, że droga ta miała kapitalny remont i nową nawierzchnię. W związku z tym, zapytał, jak mogło dojść do tak szybkiej dewastacji i czy naprawa będzie wykonana w ramach gwarancji i jaka jest przyczyna zaistniałej nieprawidłowości. Poprosił Zarząd Powiatu o interwencję w tej sprawie.
b) zapytał, czy Zarząd Powiatu wziął pod uwagę wnioski Komisji Rewizyjnej dotyczące zerwania umowy z inwestorem, wykonawcą inwestycji DPS Ostrowo.

Radny p. Stanisław Owedyk:
a) zwrócił uwagę na stan dróg w mieście i powiecie. Dziury w jezdniach o głębokości 15-20 cm powodują zagrożenie uszkodzenia pojazdów i niebezpieczeństwo wypadku drogowego. Radny zauważył na ul. Niepodległości oznakowania poziome, poprzez obrys białą farbą, dziur w jezdni. Radny wskazał, że ów obrys jest bardzo słabo widoczny i nie spełnia swej funkcji.
b) w imieniu mieszkańca ul. Wilkońskiego 28 radny zapytał i poprosił zarazem o pisemną odpowiedź na to pytanie, a dotyczące wydania przez Starostwo pozytywnej decyzji w sprawie zezwolenia na posiadanie garażu. Radny dodał, że poprzednia decyzja wydana przez Zarząd Miasta była w tym względzie negatywna.
c) radny przypomniał, że w październiku 2003 roku w ramach interpelacji i zapytań radnych, wskazał na potrzebę uruchomienia oświetlenia tzw. Mostu Pakoskiego. Radny uzyskał odpowiedź, że sprawę skierowano do instytucji wojewódzkiej. Po upływie 6 miesięcy stan rzeczy nie uległ jednak żadnej zmianie. Radny ponowił konieczność podjęcie działań na rzecz oświetlenia Mostu Pakoskiego. Żartobliwie zaznaczył, że o ile uzna się znajdujące tam lampy za zbędne, to należałoby o tym fakcie powiadomić złomiarzy.

Radny p. Zdzisław Tyburek nawiązał do sesji Rady Gminy w Rojewie z dnia 26 marca 2004 r., gdzie tamtejsi radni oraz sołtysi wnosili o usuniecie z dróg powiatowych na tamtejszym terenie torów po kolejce wąskotorowej lub ich odpowiednie zabezpieczenie, ponieważ są duże nierówności utrudniające przejazdy na wspomnianych drogach. To niebezpieczeństwo i utrudnienie występuje w czterech miejscach na terenie gminy. Próby interwencji w tej sprawie w dyrekcji Cukrowni Tuczno nie odniosły żadnego skutku.

Radny p. Andrzej Kozłowski:
a) wskazał, że na drodze powiatowej Kruszwica – Skulsk, ZDP na skrzyżowaniu z drogą do Polanowic i Giżewa ustawił tak nieszczęśliwie znak ograniczenia prędkości, że zasłania on w 75% widoczność wyjeżdżającym z Polanowic na tym skrzyżowaniu. Wyraził zdziwienie, że osoby odpowiedzialne w ZDP za prawidłowe oznakowanie dróg nie znają zasad obowiazujących w przepisach o ruchu drogowym.
Na odcinku drogi powiatowej od Polanowic do wjazdu do Suków i na drodze powiatowej prowadzącej do wsi Suków, stan nawierzchni wymaga natychmiastowego remontu, gdyż jest bardzo zły.
b) zapytał, jaki jest wynik prac Komisji Rewizyjnej i RIO w sprawie wykonania bez przetargu drogi Orłowo – Cierpice oraz tym samym złamania ustawy o zamówieniach publicznych. Radny zapytał także, dlaczego nie wykonano drogi Modliborzyce – Orłowo.

Radny p. Jerzy Naumann zwrócił się w imieniu Komisji Praworządności i Ładu Publicznego Rady Osiedla „Piastowskie” w Inowrocławiu z prośbą o uwzględnienie, w ramach remontów ulic prowadzonych przez Powiat, obniżenia krawężników przy wjazdach z ulicy Krzywoustego na ciągi chodnikowe pomiędzy budynkami nr 8 i 10; 10 i 14 oraz budynkiem nr 14 a zespołem garażowym przy ulicy Łokietka. Podkreślił iż, w obecnej sytuacji zbyt wysokie krawężniki uniemożliwiają przejście osobą niepełnosprawnym oraz znacznie utrudniają płynny przejazd dla pojazdów służb ratunkowych.

Radny. p. Andrzej Orczykowski wniósł, aby p. Starosta wystąpił w trybie nagłym do Rejonu Dróg Krajowych z siedzibą w Latkowie, z potrzebą naprawy fragmentu ulicy Poznańskiej w Mątwach na wysokości końcowego przystanku autobusów miejskich (posesje nr 336, 338, 340 itd.).We wspomnianym miejscu znajduje się znaczące pęknięcie jezdni i zapadnięcie studzienki kanalizacyjnej, które powodują, że przejeżdżające ciężkie samochody wyrządzają w konsekwencji znaczne szkody budowlane w domach usytuowanych we wspomnianym miejscu. Np. w domu przy ul. Poznańskiej 340 nastąpiły pęknięcia glazury, pojawiły się szczeliny na murze, zarysowują się sufity. Zagrożenie jest znaczne. Ta sytuacja to skutek źle przeprowadzonej przed paroma laty naprawy jezdni, którą wykonywała firma „Inodrog”. Przedtem, mimo równie dużego ruchu samochodowego, do podobnych zdarzeń nie doszło. Poprosił o pilne spowodowanie naprawy wspomnianego fragmentu ulicy Poznańskiej. Oprócz tego, zwrócił się do Przewodniczącej Rady Powiatu p. Urszuli Iwickiej z zapytaniem o los wniosku, który dotyczył wystąpienia z protestem do mediów, mającego na celu nie eksponowania scen przemocy.

Wszyscy Radni zgłaszający interpelację zaznaczyli potrzebę udzielenia im odpowiedzi na piśmie.

Załączniki:

i.1.xxi.pdf  -> pobierz
Teść interpelacji zgoszonych na sesji Rady Powiatu w Inowrocawiu w dniu 31 marca 2004 roku
  Rozmiar: 183KB
  Data dodania: wtorek, 23 sierpnia 2005, godz. 10:32
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnynaumann.xxi.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Jerzego Naumanna
  Rozmiar: 27KB
  Data dodania: wtorek, 23 sierpnia 2005, godz. 10:33
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnytryburek.xxi.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Zdzisawa Tyburka
  Rozmiar: 25KB
  Data dodania: wtorek, 23 sierpnia 2005, godz. 10:36
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.a.radnyszwagrzyk.xxi.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Piotra Szwagrzyka
  Rozmiar: 85KB
  Data dodania: wtorek, 23 sierpnia 2005, godz. 10:52
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnyorczykowski.xxi.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Andrzeja Orczykowskiego
  Rozmiar: 26KB
  Data dodania: wtorek, 23 sierpnia 2005, godz. 10:56
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.2.radnyorczykowski.xxi.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Andrzeja Orczykowskiego - pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
  Rozmiar: 66KB
  Data dodania: wtorek, 23 sierpnia 2005, godz. 11:08
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.3.radnyorczykowski.xxi.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Andrzeja Orczykowskiego - pismo do Prezydenta Miasta Inowrocławia
  Rozmiar: 74KB
  Data dodania: wtorek, 23 sierpnia 2005, godz. 11:14
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.4.radnyorczykowski.xxi.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Andrzeja Orczykowskiego - ponowne pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
  Rozmiar: 57KB
  Data dodania: wtorek, 23 sierpnia 2005, godz. 11:15
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.radnykozlowski.xxi.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Andrzeja Kozłowskiego
  Rozmiar: 30KB
  Data dodania: wtorek, 23 sierpnia 2005, godz. 11:17
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnaczerwinska.xxi.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnej Reginy Czerwińskiej
  Rozmiar: 89KB
  Data dodania: wtorek, 23 sierpnia 2005, godz. 11:29
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnakozlowska.xxi.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnej Barbary Kozłowskiej
  Rozmiar: 146KB
  Data dodania: wtorek, 23 sierpnia 2005, godz. 11:32
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnyowedyk.xxi.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Stanisława Owedyka
  Rozmiar: 39KB
  Data dodania: środa, 24 sierpnia 2005, godz. 10:15
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.wrzesien04.radnyowedyk.xxi.pdf  -> pobierz
Ciąg dalszy odpowiedzi na interpelacje radnego Stanisława Owedyka
  Rozmiar: 38KB
  Data dodania: środa, 24 sierpnia 2005, godz. 12:03
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.wrzesien04.radnykozlowski.xxi.pdf  -> pobierz
Ciąg dalszy odpowiedzi na interpelację radnego Andrzeja Kozłowskiego
  Rozmiar: 23KB
  Data dodania: środa, 24 sierpnia 2005, godz. 12:10
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.wrzesien.radnynaumann.xxi.pdf  -> pobierz
Ciąg dalszy odpowiedzi na interpelację radnego Jerzego Naumanna
  Rozmiar: 26KB
  Data dodania: środa, 24 sierpnia 2005, godz. 12:14
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.wrzesien04.radnytryburek.xxi.pdf  -> pobierz
Ciąg dalszy odpowiedzi na interpelację radnego Zdzisława Tyburka
  Rozmiar: 27KB
  Data dodania: środa, 24 sierpnia 2005, godz. 12:15
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.pazdziernik.radnytryburek.xxi.pdf  -> pobierz
Ciąg dalszy odpowiedzi na interpelację radnego Zdzisława Tyburka
  Rozmiar: 22KB
  Data dodania: piątek, 26 sierpnia 2005, godz. 08:01
  Typ MIME: application/pdf