BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Interpelacje
Ilość odsłon: 61222

Data: 26 maja 2004 r.
Numer sesji rady: XXIII
1) Radny p. Andrzej Kozłowski nawiązał do interpelacji zgłoszonej na poprzedniej sesji i odpowiedzi udzielonej mu przez p. Joannę Kuchtę- Specjalistę ds. Integracji Europejskiej w sprawie przyjęcia programu rozwoju lokalnego. Radny ze zdziwieniem zauważył, że mimo obietnic złożonych przez p. Joannę Kuchtę i p. Starostę Inowrocławskiego, w porządku obrad dzisiejszej sesji nie uwzględniono projektu uchwały we wspomnianej sprawie. Radny uznał za nieprzekonywujące wyjaśnienia Naczelnika Promocji i Rozwoju Powiatu udzielone na posiedzeniu komisji, że winne takiemu stanowi rzeczy są poszczególne gminy.
Na spotkaniu z przedstawicielami gmin p. Wicestarosta i osoby odpowiedzialne za te programy zapewniały, że takowy będzie przygotowany w porę i uchwalony przez Radę Powiatu. Taki stan rzeczy spowodował, że poszczególne gminy poczuły się niejako zwolnione z obowiązku skonstruowania przez nie tychże programów we własnym zakresie. Ponieważ od 4 maja br. gminy mogą występować o unijne fundusze, bo bez posiadania takiego programu wnioski nie będą wcale rozpatrywane. Ten fakt zmniejsza szansę poszczególnych gmin naszego powiatu na rywalizację z innymi gminami. Wnioski i programy składane przez gminy są punktowane. Radny stwierdził, że brak takowego programu wiąże się z nierozpatrywaniem wogóle złożonego przez gminę wniosku.

2) Radny p. Zdzisław Tyburek wskazał, że w budżecie na 2004 rok umieszczono zapis i przeznaczono stosowne środki na remont dachu Domu Dziecka w Gniewkowie. Dnia 11 maja br. komisja w składzie p.p. Ryszard Skolasiński, Zdzisław Bałabański i Drogowski potwierdziła potrzebę naprawy wspomnianego dachu i jednocześnie wskazała na miesiąc marzec przyszłego roku, jako termin wykonania prac remontowych. Radny zapytał, na jakiej postawie wspomniana komisja próbuje dokonać zmiany w budżecie na 2004 rok i przestrzegł jednocześnie przed sytuacją, która miała miejsce w związku z remontami dróg.

Załączniki:

i.o1.xxiii.pdf  -> pobierz
Treść interpelacji zgłoszonych na sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu w dniu 26 maja 2004 roku
  Rozmiar: 54KB
  Data dodania: wtorek, 23 sierpnia 2005, godz. 12:42
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.01.radnykozlowski.xxiii.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Andrzeja Kozłowskiego
  Rozmiar: 203KB
  Data dodania: wtorek, 23 sierpnia 2005, godz. 12:44
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.01.radnytryburek.xxiii.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Zdzisława Tyburka
  Rozmiar: 51KB
  Data dodania: wtorek, 23 sierpnia 2005, godz. 12:50
  Typ MIME: application/pdf