BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Interpelacje
Ilość odsłon: 61208

Data: 23 czerwca 2004 r.
Numer sesji rady: XXIV
Radna p. Wanda Bańkowska nawiązując do bogatej historii Pakości, wyraziła swoje zaniepokojenie o los miasta w związku z przejazdami ciężkich pojazdów przez jego centrum. Z chwilą zamknięcia drogi dla tych pojazdów na odcinku Rybitwy – Janikowo (most i wiadukt na tej trasie mają ograniczoną nośność), 40- tonowe samochody przejeżdżają głównymi ulicami Pakości. Dyrekcje zarządów dróg wojewódzkich i powiatowych po odbytych spotkaniach z mieszkańcami, zdecydowały się na ograniczenie prędkości jazdy na ulicach miasta i kontrolę nośności pojazdów. Było to rozwiązanie połowiczne, bo nadal przemieszczają się tymi traktami 40- tonowe samochody około 40 dziennie z magazynów „Polo – Marketu” w Giebni, z Konina do żwirowni w Wojdalu również przyjeżdżają ciężkie pojazdy zagrażając infrastrukturze miasta i zakłócając spokój jego mieszkańców. Mieszkańcy Pakości grożą blokadą tej drogi wojewódzkiej. Radna apelowała, aby do przyszłorocznych planów wprowadzić remont i przebudowę wspomnianego już wyżej mostu i wiaduktu, bądź skierować ruch przez Gorzany, po uprzednim remoncie tej drogi. Zgłoszone propozycje, uważa radna, ograniczą degradację substancji mieszkaniowej historycznej Pakości.


Radny p. Andrzej Nowakowski:
a) nawiązał do jego wcześniejszej interpelacji dotyczącej potrzeby wyposażenia Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu w specjalistyczny samochód ratowniczy umożliwiający interwencję i pomoc w przypadku pożaru wysokich 11- piętrowych budynków. Radny zapytał, na jakim etapie realizacji jest wspomniana sprawa.
b) zwrócił uwagę, iż nie otrzymał odpowiedzi na interpelację złożoną przez siebie na lutowej sesji Rady Powiatu, a dotyczącej potrzeby likwidacji dawnych, nieczynnych już kiosków „Ruchu” szpecących ulice naszego miasta. Prosił o wyjaśnienie tej sprawy.


Radny p. Piotr Szwagrzyk w swoim wystąpieniu kontynuował problematykę poruszoną na poprzedniej sesji, a związaną ze stanem technicznym fragmentu ul. Toruńskiej, który był ostatnio remontowany. Mówca skrytykował jakość przeprowadzonych robót szczególnie w zakresie instalacji studzienek ulicznych, które nie znajdują się na jednakowym poziomie z powierzchnią jezdni i stwarzają niebezpieczeństwa i zagrożenia dla użytkowników drogi i okolicznych mieszkańców. Uzyskaną odpowiedź radny określił jako niesatysfakcjonującą i wymijającą, bowiem czerwcowy termin naprawy jezdni sprawy nie rozwiązuje, zaś pilne prace naprawcze winny być wykonane za darmo w ramach obowiązującej gwarancji. Skrytykował brak koordynacji prac remontowych i brak odpowiedniego przygotowania wykonawcy do zamiaru realizacji remontu drogi. Przywołał przykład remontu ul. Działowej ( o charakterze wojewódzkim), gdzie zgodnie ze sztuką, wpierw dokonano niezbędnych prac ziemnych i instalacyjnych, aby przystąpić z kolei do prac nawierzchniowych.

Załączniki:

i.01.xxiv.pdf  -> pobierz
Treść interpelacji zgłoszonych na sesji Rady Powiatu Inowrocławiu w dniu 23 czerwca 2004 roku
  Rozmiar: 70KB
  Data dodania: środa, 24 sierpnia 2005, godz. 09:48
  Typ MIME: application/pdf
 
i.2.radnybakowski.xxiv.pdf  -> pobierz
Wniosek radnego Zenona Bąkowskiego.
  Rozmiar: 22KB
  Data dodania: środa, 24 sierpnia 2005, godz. 09:50
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.28.05.04.radnyszwagrzyk.xxiv.pdf  -> pobierz
Pismo w sprawie interpelacji radnego Piotra Szwagrzyka
  Rozmiar: 44KB
  Data dodania: środa, 24 sierpnia 2005, godz. 10:01
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnyszwagrzyk.xxiv.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Piotra Szwagrzyka
  Rozmiar: 92KB
  Data dodania: środa, 24 sierpnia 2005, godz. 10:03
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.a.radnynowakowski.xxiv.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelacje radnego Andrzeja Nowakowskiego
  Rozmiar: 87KB
  Data dodania: środa, 24 sierpnia 2005, godz. 10:10
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnabankowska.xxiv.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnej Wandy Bańkowskiej
  Rozmiar: 183KB
  Data dodania: środa, 24 sierpnia 2005, godz. 10:12
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.2.radnyszwagrzyk.xxiv.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Andrzeja Orczykowskiego zgłoszonej na sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu w dniu 31 marca i radnego Piotra Szwagrzyka zgłoszonej na w/w sesji i ponowionej na sesji 23 czerwca 2004 roku
  Rozmiar: 156KB
  Data dodania: środa, 24 sierpnia 2005, godz. 10:41
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.3.radnyszwagrzyk.xxiv.pdf  -> pobierz
Pismo Prezydenta Miasta Inowrocławia w sprawie interpelacji radnego Andrzeja Orczykowskiego i radnego Piotra Szwagrzyka
  Rozmiar: 28KB
  Data dodania: środa, 24 sierpnia 2005, godz. 11:55
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.torunskaipoznanska.xxiv.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelacje radnego Andrzeja Orczykowskiego i radnego Piotra Szwagrzyka
  Rozmiar: 76KB
  Data dodania: środa, 24 sierpnia 2005, godz. 12:29
  Typ MIME: application/pdf