BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Interpelacje
Ilość odsłon: 61216

Data: 29 września 2004 r.
Numer sesji rady: XXVI
Radny p. Zenon Bąkowski w imieniu swoim i okolicznych przedsiębiorców wyraził opinię na temat ustawienia znaków ograniczających przejazd samochodów ciężarowych do 16 ton na drodze z Inowrocławia do Jezuickiej Strugi. Radny oświadczył, że jest to zamach na działalność gospodarczą, ponieważ podstawowy transport (ciągnik siodłowy z naczepą) ma ok. 14 ton. Zwrócił się do Zarządu Dróg Powiatowych o zmianę dotychczasowego ograniczenia. Zaproponował, aby w tym miejscu ograniczyć prędkość tych pojazdów do 40 -50 km/h. Poza tym, oświadczył, że urzędnicy powinni pełnić służebną rolę dla mieszkańców. Ponadto radny zwrócił uwagę na zły stan techniczny większości dróg. W związku z tym, zaproponował, aby wyemitować akcje, dzięki którym zgromadzi się kapitał rzędu 2-5 mln. i do tej kwoty rozsądnie dołożyć środki unijne. Dzięki pozyskanym środkom można by stworzyć porządną infrastrukturę. Oświadczył, że pilną rzeczą byłoby wprowadzenie do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005-2008 działań mających na celu budowę obwodnicy dla Inowrocławia i obwodnicy dla Pakości.

Radna p. Joanna Harenda poinformowała, że otrzymała pismo od p. Wiesława Szczepańskiego Prezesa Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane, skierowane bezpośrednio do Prezydenta Miasta Inowrocławia. W piśmie tym, poruszono problem osób niepełnosprawnych ruchowo. Osoby te, bowiem, mają problem ze swobodnym poruszaniem się na terenie miasta, z powodu wysokich krawężników. W związku z tym, że cześć ulic w naszym mieście należy do Powiatu, zapytała, jak ta sytuacja wygląda obecnie i jakie są plany na przyszłość? Dodała, że jest to bardzo istotny problem dla ludzi, już i tak dotkniętych ciężką chorobą.

Radna p. Wanda Bańkowska nawiązała do swoich wcześniejszych interpelacji dotyczących przejazdu ciężkich pojazdów przez centrum Pakości. Przypomniała, że wzmożony ruch kołowy powoduje degradację substancji mieszkaniowej. Ponowiła prośbę, aby przez Pakość ograniczyć przejazd ciężkich pojazdów. Poinformowała, że nowopowstałe Stowarzyszenie Mieszkańców Pakości do walki z nadmiernych ruchem pojazdów ciężarowych i hałasem oraz ochroną środowiska skierowało pismo do Starosty Inowrocławskiego. W piśmie tym, Stowarzyszenie domaga się odpowiedzi i wskazania konkretnego terminu oddania do użytku odcinka drogi powiatowej Rybitwy – Janikowo. Radna, zaproponowała, aby z wygospodarowanych środków wprowadzić do tegorocznego budżetu zadanie mające na celu przebudowę znajdującego się tam mostu i zabezpieczyć środki na wiadukt w roku przyszłym. Zwróciła się z prośbą do Starosty Inowrocławskiego o wszczęcie procedur mających na celu zmianę organizacji ruchu oraz wskazanie drogi, gdzie mógłby nastąpić objazd. Prośbę swą radna motywowała również tym, że wprowadzenie tychże zmian, nie tylko oszczędziłoby budynki mieszkalne od degradacji, ale również miałoby pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców.

Radny p. Marek Rosa:
a. nadał tytuł interpelacji: „ocalić od zapomnienia”. W okresie międzywojennym, ówczesne władze chcąc poradzić sobie z wielkim przeludnieniem i nędzą na południu Polski i na terenie Kujaw wykupowały z rąk niemieckich majątki ziemskie, czyli duże gospodarstwa i parcelowały je na działki 5 lub 10 hektarowe. Na działce 5 hektarowej stawiano 2 budynki tzw. oborostodoła plus budynek mieszkalny. Na działce 10 hektarowej stawiano 3 budynki czyli: obora, stodoła plus budynek mieszkalny. Dodał, że pomysłodawcą tej reformy rolnej był ówczesny minister Juliusz Poniatowski, od którego nazwiska, wspomniane budynki przyjęły dość popularną nazwę „poniatówki”. Charakterystyczną cechą tych budynków były dachy, które przypominały stylem dachy góralskie. Prawdopodobnie było to związane z tym, aby ludność napływowa z Pogórza nie czuła się obco na tym terenie. Radny zwrócił uwagę, że tych budynków jest coraz mniej i w związku z tym, zwrócił się do Starosty Inowrocławskiego, aby wpłynął na władzę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w celu „ocalenia od zapomnienia” chociażby kilku takich budynków.
b. zwrócił uwagę na drogę powiatową nr 2513 Żelechlin – Stara Wieś – Jezuicka Struga. Droga ta, została 4-5 lat temu wyasfaltowana innowacyjną metodą, a mimo to, jej stan techniczny na dzień dzisiejszy jest bardzo zły. Przypomniał, że co roku są problemy „ze spięciem budżetu”. Stwierdził, że Powiat Inowrocławski nie stać na takie marnotrawstwo środków finansowych. Poza tym, zapytał, co za firmy robią taki „bubel”, który wytrzymuje maksymalnie 3 czy 4 lata oraz jakie z tego tytułu poniesiono koszty.

Radny p. Andrzej Orczykowski poprosił Starostę Inowrocławskiego o konkretną odpowiedź w sprawie zagospodarowania pomieszczeń Bursy w Mątwach. Zasugerował, że przeniesienie wydziałów Starostwa do tego budynku, nie przyniesie z tego tytułu żadnych dochodów, a dotacja na jednego ucznia tylko w 1/3 pokrywa koszty użytkowania tego budynku. Radny zapytał, czy prawdą jest, że Prezydent Miasta Inowrocławia zwrócił się oficjalną z prośbą o bezpłatne przekazanie całego budynku Bursy.

Załączniki:

i.01.xxvi.pdf  -> pobierz
Treść interpelacji zgłoszonych na sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu w dniu 29 września 2004 roku
  Rozmiar: 150KB
  Data dodania: środa, 24 sierpnia 2005, godz. 12:20
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnaszumlanska.xxvi.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnej Zyty Szumlańskiej
  Rozmiar: 31KB
  Data dodania: piątek, 26 sierpnia 2005, godz. 07:47
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnygaweda.xxvi.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na wniosek radnego Jerzego Gawędy
  Rozmiar: 24KB
  Data dodania: piątek, 26 sierpnia 2005, godz. 07:48
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnabankowska.xxvi.pdf  -> pobierz
Odpowiedź nainterpelację radnej Wandy Bańkowskiej
  Rozmiar: 84KB
  Data dodania: piątek, 26 sierpnia 2005, godz. 07:49
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnybakowski.xxvi.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Zenona Bąkowskiego
  Rozmiar: 70KB
  Data dodania: piątek, 26 sierpnia 2005, godz. 07:52
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radyrosa.xxvi.pdf  -> pobierz
Odpoweidź na interpelację radnego Marka Rosy
  Rozmiar: 99KB
  Data dodania: piątek, 26 sierpnia 2005, godz. 07:53
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnaharenda.xxvi.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnej Joanny Harendy
  Rozmiar: 40KB
  Data dodania: piątek, 26 sierpnia 2005, godz. 07:55
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.radnyorczykowski.xxvi.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Andrzeja Orczykowskiego
  Rozmiar: 101KB
  Data dodania: poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godz. 07:58
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.radnyrosa.xxvi.pdf  -> pobierz
Odpoweidź na interpelację radnego Marka Rosy
  Rozmiar: 52KB
  Data dodania: poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godz. 08:04
  Typ MIME: application/pdf