BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Interpelacje
Ilość odsłon: 61240

Data: 27 października 2004 r.
Numer sesji rady: XXVII
1. Radna p. Wanda Bańkowska nawiązała do swoich wcześniejszych interpelacji dotyczących Pałacu w Kościelcu. Zaznaczyła, że mieszkańcy Pałacu z niepokojem obserwują postępującą dewastację tego budynku. Zapytała, czy coś „drgnęło” w postępowaniu spadkowym i jakie są ewentualnie możliwości zabezpieczenia obiektu przed degradacją.

2. Radny Pan Stefan Janeczek zwrócił się do Starosty Inowrocławskiego z zapytaniem, czy Starostwo występowało do Urzędu Marszałkowskiego i innych instytucji o pozyskanie środków unijnych w ramach różnych programów. Jeżeli tak, to na jakie programy i jakie to były kwoty.

3. Radny p. Andrzej Kozłowski skierował dwa zapytania:
a) jaka jest przyczyna, że Powiat Inowrocławski, który jest jednym z największych powiatów, w rankingu Samorządowego Forum Kapituły i Finansów znajduje się na 25 miejscu od końca na ponad trzysta powiatów, jeżeli chodzi o wysokość inwestycji na jednego mieszkańca za rok 2002-2003. Według radnego należałoby głęboko przeanalizować to, co w tych latach zostało w Powiecie zrobione, jak funkcjonowały poszczególne komórki, a w szczególności Komórka Promocji i Rozwoju oraz Komórka Funduszy Europejskich. Poinformował, że Powiat Aleksandrowski znajduje się w powyższym rankingu na miejscu 6.
b) przypomniał, że w grudniu ubiegłego roku zdecydowanie protestował przeciwko takim posunięciom, kiedy łamane jest prawo budżetowe, dyscyplina budżetowa. W tym roku występuje podobne zjawisko. Jest pismo Dyrektora Muzeum o dofinansowanie funkcjonowania Muzeum kwotą 220 tys. zł. Z tego wynika, że budżet jest źle skonstruowany i nie zabezpiecza środków na funkcjonowanie, a Zarząd nie wyciąga stosownych wniosków. W związku z powyższym zapytał, dlaczego ta sytuacja znów się powtarza. Jeszcze raz podkreślił, że nastąpiło naruszenie prawa.

4. Rady p. Lech Skarbiński wystąpił w imieniu mieszkańców ulic: Świętego Ducha i NMP. Na wspomnianych ulicach można zauważyć autobus liniowy z Inowrocławia do Dąbrowy Biskupiej, który cały jest opisany w języku niemieckim. Radny zapytał, czy to teraz już tak musi być, czy nie można zmienić tych napisów na język polski.

Załączniki:

i.01.xxvii.pdf  -> pobierz
Treść interpelacji zgłoszonych na sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu w dniu 27 października 2004
  Rozmiar: 56KB
  Data dodania: piątek, 26 sierpnia 2005, godz. 08:10
  Typ MIME: application/pdf
 
i.02.xxvii.pdf  -> pobierz
Wnioski i oswiadczenia zgłoszone na XXVII sesji Rady Powiatu w Iowrocławiu
  Rozmiar: 26KB
  Data dodania: piątek, 26 sierpnia 2005, godz. 08:12
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.radnyjaneczek.xxvii.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Stefana Janeczka
  Rozmiar: 62KB
  Data dodania: piątek, 26 sierpnia 2005, godz. 08:25
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnykozlowski.xxvii.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Andrzeja Kozłowskiego
  Rozmiar: 127KB
  Data dodania: piątek, 26 sierpnia 2005, godz. 08:27
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnyowedyk.xxvii.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Stanisława Owedyka
  Rozmiar: 67KB
  Data dodania: piątek, 26 sierpnia 2005, godz. 08:29
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnabankowska.xxvii.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnej Wandy Bańkowskiej
  Rozmiar: 42KB
  Data dodania: piątek, 26 sierpnia 2005, godz. 08:39
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnyskarbinski.xxvii.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Lecha Skarbińskiego
  Rozmiar: 74KB
  Data dodania: piątek, 26 sierpnia 2005, godz. 08:51
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnyszwagrzyk.xxvii.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Piotra Szwagrzyka
  Rozmiar: 23KB
  Data dodania: piątek, 26 sierpnia 2005, godz. 10:13
  Typ MIME: application/pdf