BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Interpelacje
Ilość odsłon: 61225

Data: 24 listopada 2004 r.
Numer sesji rady: XXVIII
Radna p. Barbara Kozłowska:
- w imieniu rodziców dzieci uczęszczających do szkoły im. Batorego radna wniosła do Pana Prezydenta o poczynienie wszelkich starań, aby na przejściu dla pieszych przy ul. Szymborskiej – wychodząc z ulicy Batorego - zatrudnić osobę, która przeprowadzałaby dzieci przez jezdnię. Istnieje tam mocne zagrożenie bezpieczeństwa. Kierowcy wyjeżdżający z ul. Górniczej w ogóle nie reagują na umieszczone tam pasy. Problem ten bardzo się nasilił po przejęciu dzieci ze szkoły im. Staszica,
- prosi o zobowiązanie właściciela posesji przy ul Kasztelańskiej (numeru nie zna) – między szkołą językową a budynkiem gdzie mieści się przetwórnia garmażeryjna o dokonanie rozbiórki tego budynku. Rudera ta w każdej chwili zagraża życiu, a poza tym jest tam siedlisko szczurów. Ta „wizytówka” na pewno nie przynosi reklamy miastu, a właśnie tam często przechodzą wycieczki i kuracjusze zwiedzający nasze miasto.
- zwróciła się z prośbą do Przewodniczącej Rady Powiatu, aby za kwotę zebraną przez radnych na rzecz Szpitala Powiatowego dokonać zakupu kubków, talerzyków i sztućców dla Oddziału Dziecięcego. Jest biednie, ale musi być godnie.

Radny p. Jerzy Naumann zwrócił się z prośbą do Pana Starosty Inowrocławskiego, aby wystąpił z wnioskiem do Dyrekcji Krajowej Dróg i Mostów o naprawę w 2005 r. skrzyżowań ulic: Szymborska – Marulewska, Św. Ducha – Andrzeja – Najświętszej Marii Panny. Zły stan tych skrzyżowań (chodzi głównie o pofałdowanie) stanowi zagrożenie, szczególnie teraz w okresie zimowym.

Radny p. Zenon Bąkowski zapytał, czy można zrobić porządek z gałęziami na drogach, aby kierowcy kierujący dużymi pojazdami mieli psychiczny komfort korzystania z prawej strony jezdni. W tej chwili na drogach powiatowych jest taka sytuacja, że bardzo dużo drzew wrastających w jezdnię jest skierowanych na światło jezdni i przy wymijaniu się dwóch dużych ciężarówek bardzo utrudnione jest kierowanie nimi.

Radny p. Lech Skarbiński przypomniał, iż w ubiegłym roku zgłaszał interpelację na temat spalarni odpadów pomedycznych w Szpitalu Powiatowym. Zapytał na jakim etapie jest obecnie sprawa procesowa i czy ma na nią wpływ sporządzona wtedy umowa.

Radny p. Marek Rosa zgłosił następujące interpelacje:
- przypomniał, że z początkiem bieżącego roku złożył interpelację pod adresem Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu Rady Powiatu, aby odbyła ona wspólne posiedzenie z Komisją Oświaty Rady Miejskiej Inowrocławia na temat możliwości utworzenia gimnazjów przy istniejących liceach. Radny zapytał, na jakim etapie jest realizacja tej interpelacji.
- zapytał dlaczego dyrekcja Zarządu Dróg Powiatowych zgadza się na taką dewastację dróg powiatowych przez samochody dowożące buraki cukrowe do cukrowni w Tucznie.
- przypomniał, że na ostatniej sesji radni przyjęli informację na temat zimowego utrzymania dróg powiatowych. Radny sam tego doświadczył jak są utrzymywane drogi, kiedy rano o godzinie 5.30 jechał z burakami a temperatura powietrza była ujemna.
- w imieniu radnego p. Piotra Szwagrzyka powiedział, że na ulicy Dworcowej na wysokości Restauracji Roma jest część pasa wyłączona z ruchu z tablicami ostrzegawczymi o groźbie zawalenia (budynek po byłych koszarach). Radny zapytał czy ustawienie tych tablic, wyłączających część jezdni z ruchu, jest równoznaczne z zajęciem pasa drogowego, czy ktoś za to płaci i czy skutkuje w tym przypadku podjęta uchwała Rady Powiatu.

Załączniki:

i.01.xxviii.pdf  -> pobierz
Treść interpelacji zgłoszonych na sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu w dniu 24 listopada 2004 roku
  Rozmiar: 78KB
  Data dodania: piątek, 26 sierpnia 2005, godz. 08:36
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnakozlowska.xxviii.pdf  -> pobierz
dpowiedź na interpelację radnej Barbary Kozłowskiej
  Rozmiar: 20KB
  Data dodania: piątek, 26 sierpnia 2005, godz. 09:58
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.2.radnakozlowska.xxviii.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na drugą interpelację radnej Barbary Kozłowskiej
  Rozmiar: 79KB
  Data dodania: piątek, 26 sierpnia 2005, godz. 10:00
  Typ MIME: application/pdf
 
i.02.radnakozlowska.xxviii.pdf  -> pobierz
Pismo do Prezydenta Miasta Inowrocławia w sprawie interpelacji radnej Barbary Kozłowskiej
  Rozmiar: 28KB
  Data dodania: piątek, 26 sierpnia 2005, godz. 10:08
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnyrosa.xxviii.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Marka Rosy
  Rozmiar: 68KB
  Data dodania: piątek, 26 sierpnia 2005, godz. 10:09
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnyskarbinski.xxviii.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Lecha Skarbińskiego
  Rozmiar: 73KB
  Data dodania: piątek, 26 sierpnia 2005, godz. 10:10
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnybakowski.xxviii.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Zenona Bąkowskiego
  Rozmiar: 84KB
  Data dodania: piątek, 26 sierpnia 2005, godz. 10:17
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.radnynaumann.xxviii.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Jerzego Naumanna
  Rozmiar: 72KB
  Data dodania: piątek, 26 sierpnia 2005, godz. 10:25
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.2.radnyrosa.xxviii.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Marka Rosy
  Rozmiar: 49KB
  Data dodania: piątek, 26 sierpnia 2005, godz. 10:30
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.radnyszwagrzyk.xxviii.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Piotra Szwagrzyka
  Rozmiar: 37KB
  Data dodania: piątek, 26 sierpnia 2005, godz. 10:34
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.02.xxviii.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnej Barbary Kozłowskiej
  Rozmiar: 125KB
  Data dodania: poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godz. 07:31
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.2.nawiazanie_do_pisma_prezydenta.xxviii.pdf  -> pobierz
Pismo do Prezydenta Miasta Inowrocławia
  Rozmiar: 27KB
  Data dodania: poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godz. 09:01
  Typ MIME: application/pdf