BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Interpelacje
Ilość odsłon: 61224

Data: 29 grudnia 2004 r.
Numer sesji rady: XXX
Radny p. Andrzej Kozłowski:
- poinformował, że w projekcie uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok, przewidzianym na dzisiejszą sesję, jest wykazane zmniejszenie wydatków o 180 tys. zł. na zimowe utrzymanie dróg. Krótki okres zimy na drogach powiatowych, który już miał miejsce, pokazał nieudolność funkcjonowania służb podległych Zarządowi Dróg Powiatowych. Radny podał przykład drogi Kruszwica – Mogilno przez Sokolniki, Kraszyce, Polanowice. Przez ten cały okres droga była oblodzona i zaśnieżona. Zmniejszając wydatki na zimowe utrzymanie dróg zwiększa się zagrożenie na drogach. Radny prosił, aby nie oszczędzać środków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
- przypomniał, że na poprzedniej sesji Rady Powiatu Pan Starosta wyjaśniając kategoryzację dróg powiatowych, wspomniał o drodze powiatowej Kruszwica – Rzepiszyn. Kiedy radny składał interpelację w imieniu władz Kruszwicy nie do końca została ona odczytana. W pierwszej części została wymieniona droga a w drugiej był zapis mówiący, że władze samorządowe gminy Kruszwica oczekują na propozycje odnośnie dofinansowania dróg. 25 marca br. zastępca Burmistrza Kruszwicy wystosował pismo do Starostwa Powiatowego o współfinansowanie drogi Kruszwica – Rzepiszyn i ewentualne ujęcie w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Jest to kolejny przykład nieuwzględnienia wniosków gminy Kruszwica.

Radny p. Jerzy Naumann poinformował, że zwróciła się do niego Rada Osiedla Piastowskiego z prośbą o przycięcie gałęzi drzew na ulicy Marulewskiej, które zasłaniają punkty świetlne i w okresie wiosennym na ulicy „nic nie widać”.

Radny p. Lech Skarbiński w tegorocznym i przyszłorocznym budżecie zauważył duże kwoty przeznaczone na różne remonty, naprawy, termoizolacje. Zapytał, czy nie można by było utworzyć przy Starostwie lub jednostce podległej Starostwu brygady robót publicznych, która by zajmowała się remontami i pracami budowlanymi. W ten sposób pojawiłyby się oszczędności w granicach 30 % środków, które można by było przeznaczyć na inne zadania.

Radny p. Andrzej Orczykowski w imieniu klubu radnych „Porozumienie Samorządowe” przypomniał, że na poprzedniej sesji zgłosił interpelację, dotyczącą uchwały podjętej przez Zarząd Powiatu w spawie stacji dializ. Dzisiaj mija 14 dzień od jej złożenia i brak jest odpowiedzi pisemnej.
Radny dodał, że jego klub zgłosił również wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku obrad sesji styczniowej pkt: Przyjęcie informacji o stanowisku Zarządu Powiatu i Dyrektora PS ZOZ dotyczący realizacji przedsięwzięć związanych z wydzierżawianiem majątku Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Na ten wniosek również nie ma odpowiedzi.

Radna p. Franciszka Łopatyńska odniosła się do swojej pisemnej interpelacji dotyczącej zabezpieczenia kościoła pierańskiego. Radna poinformowała, że otrzymała informacje od Pani Skarbnik na temat dotacji gminnych. Z budżetu starostwa lub gminy nie można na ten cel przeznaczać środków finansowych. Nie mniej jednak kościół pierański to zabytek klasy zero i według radnej powinien być finansowany z działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”. Jeśli chodzi o remonty, to konserwator zabytków przeznacza na niektóre z nich środki finansowe, ale nie na wszystkie cele. Radna porosiła o jednoznaczną odpowiedz, czy ten kościół kwalifikuje się na otrzymanie pomocy z działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

Załączniki:

i.01.xxx.pdf  -> pobierz
Treść interpelacji zgłoszonych na XXX sesji Rady Powatu w Inowrocławiu w dniu 29 grudnia 2004 roku
  Rozmiar: 75KB
  Data dodania: piątek, 26 sierpnia 2005, godz. 10:38
  Typ MIME: application/pdf
 
i.5stycznia05.radnyszwagrzyk.pdf  -> pobierz
Treść interpelacji zgłoszonej przez radnego Piotra Szwagrzyka w dniu 5 stycznia 2005 roku
  Rozmiar: 31KB
  Data dodania: piątek, 26 sierpnia 2005, godz. 10:43
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnyorczykowski.xxix.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację rdnego Andrzeja Orczykowskiego
  Rozmiar: 149KB
  Data dodania: piątek, 26 sierpnia 2005, godz. 10:49
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnyskarbinski.xxx.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Lecha Skarbińskiego
  Rozmiar: 25KB
  Data dodania: poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godz. 07:26
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.5stycznia05.radnyszwagrzyk.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Piotra Szwagrzyka
  Rozmiar: 35KB
  Data dodania: poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godz. 07:46
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnynaumann.xxx.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Jerzego Naumanna
  Rozmiar: 28KB
  Data dodania: poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godz. 08:08
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnalopatynska.xxx.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnej Franciszki Łopatyńskiej
  Rozmiar: 90KB
  Data dodania: poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godz. 08:42
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnykozlowski.xxx.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Andrzeja Kozłowskiego
  Rozmiar: 53KB
  Data dodania: poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godz. 10:05
  Typ MIME: application/pdf