BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Interpelacje
Ilość odsłon: 61234

Data: 21 lutego 2005 r.
Numer sesji rady: XXXII
Radny p. Jerzy Naumann:
1. Ponowił swoją interpelację, zgłoszoną na sesji 29 grudnia 2004 r., w której zwracał się w imieniu Samorządu Osiedla Piastowskiego z prośbą o przycięcie gałęzi drzew na ulicy Marulewskiej, które zasłaniają punkty świetlne i w okresie wiosennym na ulicy „nic nie widać”.
2. Zwrócił się również w imieniu Samorządu Osiedla Piastowskiego o naprawienie ulicy Krzywoustego, którą jeżdżą autobusy linii 1, 27 oraz bus linii 26. Stan nawierzchni tej ulicy stanowi duże zagrożenie.

Radny p. Marek Rosa, w związku z informacją Zarządu Powiatu o przeniesieniu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Zarządu Dróg Powiatowych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Wydziału Komunikacji i Dróg do budynku po byłej bursie w Mątwach, odbył konsultację społeczną z mieszkańcami gminy Złotniki Kujawskie. Wszyscy, z którymi radny rozmawiał, wyrazili swój sprzeciw wobec powyższej decyzji a w szczególności przeniesienia Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Radny poinformował, że uczestniczył w posiedzeniu Rady Gminy Złotniki Kujawskie, gdzie 100 % radnych również opowiedziało się przeciwko tej decyzji. W związku z powyższym radny zgłosił interpelację, aby Wydział Komunikacji i Dróg wrócił do siedziby Gminy Złotniki Kujawskie, a Wójt tej gminy upoważnił go do złożenia deklaracji na ręce Starosty Inowrocławskiego, że bezpłatnie udostępni niezbędne pomieszczenia, jeżeli będzie taka potrzeba.

Radny p. Andrzej Orczykowski zwrócił się z prośbą do Pani Przewodniczącej o interwencję w sprawie interpelacji, którą zgłosił na poprzedniej sesji, a na którą nie otrzymał odpowiedzi. § 19 Statutu Powiatu Inowrocławskiego mówi o 14 - dniowym terminie odpowiedzi. Radny przypomniał, że interpelacja dotyczyła informacji prasowej na temat budowy w okolicach Kruszwicy przemysłowego tuczu trzody chlewnej.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka powiedziała, że być może w ciągu 14 dni odpowiednie służby nie zdołały spenetrować tak ważnego tematu. Kontrolowana jest terminowość odpowiedzi na interpelacje i tam, gdzie są one skomplikowane - 14 dni, to często jest zbyt krótki okres czasu.
Następnie Pani Przewodnicząca powiedziała: „zarówno przy Informacji o pracy Zarządu jak i obecnie analizowanym punkcie Interpelacje i zapytania radnych, nastąpiła diametralna zmiana koncepcji zagospodarowania bursy i dyslokacji niektórych wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa. 2 lutego br. nie kto inny jak radny p. Piotr Szwagrzyk wyraził pozytywną opinię na temat zagospodarowania nie tylko bursy, ale w ogóle gospodarowania majątkiem przez Zarząd Powiatu. Wtedy Wysoka Rada zaakceptowała koncepcję szeroko omówioną przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu. Jeżeli ktoś doszedł do wniosku, że należy ją zmienić, to proszę wystąpić z konkretną propozycją, a nie rzucać hasła”.

Radny p. Piotr Szwagrzyk powiedział: „nie cofam tego, co powiedziałem na poprzedniej sesji, taką miałem informację. Z tej informacji, która była uważałem, że jest prawidłowo, również podjęta uchwała w sprawie likwidacji bursy. Natomiast zaistniała nowa sytuacji, o której nie wiedzieliśmy. Między innymi była propozycja Prezydenta Miasta Inowrocławia z 28 grudnia ubiegłego roku, która mówiła o możliwości zamiany budynków, a odpowiedź Pana Starosty dotyczyła dwóch budynków i to zmienia postać rzeczy. Może źle odczytano propozycję Pana Prezydenta i w związku z tym, że było wiele telefonów do nas jako do radnych, wyszliśmy z radnym p. Andrzejem Orczykowskim i radnym p. Markiem Rosą na przeciw i mamy teraz na ten temat zupełnie inną wiedzę. Dlatego chcemy doprowadzić do tego, aby na przyszłej sesji na ten temat porozmawiać i żeby Zarząd Powiatu przedstawił nam wyjaśnienia”.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka powiedziała: „zgadzam się z Panem, że konsultacje społeczne trzeba przeprowadzać, tylko przed projektem uchwały, a nie po podjęciu uchwały. Jeżeli radny p. Marek Rosa robi z tej strony konsultacje, to pytam się, czy któryś radny robił konsultacje z tamtej strony ? Jedni będą mieli bliżej, a drudzy dalej”.

Załączniki:

i.01.xxxii.pdf  -> pobierz
Treść interpelacji zgłoszonych na XXXII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu w dniu 21 lutego 2005 roku
  Rozmiar: 43KB
  Data dodania: poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godz. 08:51
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnyrosa.xxxii.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Marka Rosy
  Rozmiar: 92KB
  Data dodania: poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godz. 10:09
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnynaumann.xxxii.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Jerzego Naumanna
  Rozmiar: 46KB
  Data dodania: poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godz. 10:11
  Typ MIME: application/pdf