BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Interpelacje
Ilość odsłon: 61217

Data: 30 marca 2005 r.
Numer sesji rady: XXXIII
Radny p. Franciszek Żak poinformował, że na terenie Gminy Kruszwica odbywają się zebrania wiejskie. Jednym z wiodących tematów jest stan techniczny dróg. Radny zgłosił interpelację do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie remontu dróg na terenie Gminy Kruszwica: ulica Tryszczyńska w kierunku Paprosa, Łagiewniki – Lachmirowice w kierunku Skulska i droga powiatowa Sukowy w kierunku Strzelna, która powinna zostać wyremontowana w pierwszej kolejności, bo po uszkodzeniach zimowych jest w bardzo złym stanie technicznym.

Radny p. Lech Skarbiński:
1. Nawiązał do swojej majowej interpelacji, która dotyczyła naprawy ulicy Szymborskiej od nr 104, na odcinku około 100 metrów. Do tej pory nie została ona naprawiona i w związku z tym radny prosił o interwencję w tej sprawie.
2. Wskazał na ulicę Poprzeczną, która nie jest drogą powiatową, ale na odcinku od ulicy Przypadek do ulicy Marcinkowskiego jest według radnego w tragicznym stanie. Prosił, aby tę interpelację przekazać do władz miasta.
3. Ostatnio w środkach masowego przekazu dowiadujemy się o apelu na rzecz naszego szpitala, o odpisie 1% naszego dochodu. Również Caritas Polska takie apele rozpisuje dla potrzeb osób ubogich. W związku z tym radny zaproponował Panu Staroście, Zarządowi i Radzie Powiatu, a także władzom miasta zbiórkę pieniędzy na rzecz naszej lecznicy powiatowej pt: „Złotówka dla szpitala”. Wskazał, że inne miasta w Polsce takie akcje przeprowadzają, z wymiernym skutkiem.

Radna p. Barbara Kozłowska odniosła się do pisma, które skierował do radnej Prezydent Miasta Inowrocławia w dniu 22 lutego br., a dotyczyło ono zabezpieczenia przejścia uczniów przez jezdnię na ulicy Szymborskiej przy Szkole im. Batorego. Radna powiedziała: „ Otóż, jak już wspomniałam w swoim wcześniejszym wystąpieniu na sesji 24 listopada 2004 roku przejście to umiejscowione jest na drodze krajowej nr 15, a nie - jak sugeruje Pan Prezydent w piśmie z 17 grudnia 2004 roku skierowanym do Starosty Inowrocławskiego, że ulica jest zaliczana do kategorii dróg powiatowych. I to stanowiło meritum mojej interpelacji. Oczekiwałam również merytorycznej odpowiedzi.
Nadal twierdzę, jak wielu mieszkańców naszego miasta, że pieniądze planowane na budowę ławeczki Gen. Sikorskiego, można by spożytkować na pilniejsze potrzeby, w tym na zatrudnienie osoby przeprowadzającej dzieci.
Pani Prezydencie! Jestem radną Rady Powiatu wybraną przez mieszkańców Inowrocławia i dlatego mam moralne prawo, a wręcz obowiązek zabiegać o czynienie rzeczy pożytecznych i logicznych na rzecz miasta. Tak czynią wszyscy radni powiatowi na rzecz swoich miast i gmin i tak czyniłby zapewne Pan, gdyby był radnym Rady Powiatu.
Nie zamierzam ustosunkowywać się do dalszej treści pisma Pańskiego autorstwa, ponieważ zawiera ono garść impertynencji, których – niestety – nie zamierzam tu przywoływać, bowiem poniżej określonego poziomu dyskusji nie mam zwyczaju z nikim prowadzić”.

Radny p. Andrzej Kozłowski:
1. Poinformował, że ponad 2 miesiące temu złożył interpelację w sprawie przedstawienia kosztów utrzymania gospodarstw pomocniczych przy domach pomocy społecznej i do dzisiaj nie otrzymał odpowiedzi. Radny ponowił interpelację i prosił o przedstawienie kosztów utrzymania gospodarstw pomocniczych przy domach pomocy społecznej. Były obietnice ze strony Pana Wicestarosty, że zanim zostaną podjęte decyzje o ewentualnym dzierżawieniu, czy sprzedaży gospodarstw pomocniczych takowa odpowiedź zostanie udzielona. Radny poinformował, że wie, iż dyrektorzy domów pomocy społecznej zostali zobligowani do złożenia pism o rezygnacji ze stanowisk kierowników tych gospodarstw.
2. Druga interpelacja będzie się pokrywała z interpelacją radnego p. Franciszka Żaka. Na zebraniach sołeckich odbywających się na terenie Gminy Kruszwica tematem numer jeden są drogi, nie tylko ilość wyrw na tych drogach, ale również tragicznych ich stan. Nasiliło się to szczególnie na zebraniu w Sukowach, gdzie w okresie zimy nie było możliwości wyjazdu z tej wsi. Radny prosił przede wszystkim o naprawę drogi od krzyżówki Kruszwica – Baranowo – Sukowy w kierunku Strzelna i również te drogi, o których mówił radny p. Franciszek Żak. Dodał jeszcze naprawę jednej drogi przez miejscowość Szarlej – droga Inowrocław – Kruszwica.
Radny p. Zenon Bąkowski:
1. Zwrócił się z apelem do Zarządu Powiatu, aby problem dróg potraktować szerzej. Potrzebny jest odważny krok, potrzebny jest kredyt, potrzebne są działania na szerszą skalę, bo jeszcze jedna tak zima i praktycznie nie będzie, po czym jeździć.
2. Skierował zapytanie do Prezydenta Miasta, jak faktycznie wygląda próba budowy obwodnicy wokół Inowrocławia, czy będzie to działanie wspólne ze wszystkimi samorządami, czy samodzielne. Jaki jest stan tej sprawy.
3. Radny stwierdził, że potrzebny jest naszemu regionowi teren intensywnego inwestowania, teren uzbrojony, który umożliwi biednym – na dorobku przedsiębiorcom uruchamianie swoich przedsięwzięć.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała o jakiej obwodnicy p. radny mówił, o tzw. małej, czy dużej.

Radny p. Zenon Bąkowski powiedział, że wie z prasy, iż był w pewnym momencie prowadzony, szeroko zakrojony przez firmę zewnętrzną plan rozwoju regionu. Byli tam ludzi, którzy prezentowali, jak ma przebiegać ta obwodnica. Radny przypomniał, że chodzi o to, żeby „spiąć” jedną drogą wszystkie pozostałe, które wchodzą do Inowrocławia, zaczynając od strony Poznania, Kruszwicy przez Włocławek, Toruń, Bydgoszcz aż do Pakości. Taka jest potrzeba.

Radna p. Zyta Szumlańska powiedziała, że jej interpelacja jest podyktowana wypowiedzią Pana Starosty dotyczącą porozumienia między miastem a Zarządem Powiatu w sprawie najmu lokalu po byłej przychodni. Należałoby się zastanowić, czy nie naliczyć czynszu najmu miastu i wystąpić o możliwość skompensowania należności, które szpital ma względem wodociągów oraz należności, jakie miasto posiada względem Starostwa na skutek najmu lokali. Jest to istotne ze względu na zadłużenie szpitala, ponieważ po takiej kompensacie okazałoby się, iż zadłużenie szpitala względem wodociągów, a więc i miasta spada. To jest nie bez znaczenia w ogólnej złej sytuacji finansowej szpitala. Osobiście radną bardzo dziwi, że do tej pory takie porozumienie nie zostało prawnie usankcjonowane, jak również radną dziwi beztroska w nie naliczaniu tego czynszu, ponieważ budżet Powiatu stracił 3 lata na odzyskanie tych pieniędzy.

Załączniki:

i.01.xxxiii.pdf  -> pobierz
Treść interpelacji zgłoszonych na XXXIII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu w dniu 30 marca 2005 roku
  Rozmiar: 129KB
  Data dodania: poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godz. 09:43
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnaszumlanska.xxxiii.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnej Zyty Szumlańskiej
  Rozmiar: 38KB
  Data dodania: poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godz. 09:44
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnybakowski.xxxiii.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Zenona Bąkowskiego
  Rozmiar: 96KB
  Data dodania: poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godz. 09:46
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnyskarbinskki.xxxiii.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Lecha Skarbińskiego
  Rozmiar: 143KB
  Data dodania: poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godz. 10:02
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnykozlowski.xxxiii.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Andrzeja Kozłowskiego
  Rozmiar: 135KB
  Data dodania: poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godz. 10:31
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnyzak.xxxiii.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Franciszka Żaka
  Rozmiar: 25KB
  Data dodania: poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godz. 10:45
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnakozlowska.xxxiii.pdf  -> pobierz
Pismo Prezydenta Miasta Inowrocławia w sprawie interpelacji radnej Barbary Kozłowskiej
  Rozmiar: 23KB
  Data dodania: poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godz. 10:53
  Typ MIME: application/pdf