BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Interpelacje
Ilość odsłon: 61203

Data: 27 kwietnia 2005 r.
Numer sesji rady: XXXIV
Radny p. Andrzej Kozłowski:
1. Poinformował, że otrzymał odpowiedz na interpelację dotyczącą przeprowadzenia remontów dróg Kruszwica – Sukowy oraz Kruszwica – Szarlej. Radny jechał drogą przez Szarlej i stwierdził, że żadne prace na tej drodze nie są prowadzone. Dodał, że nie chce otrzymywać nieprawdziwych odpowiedzi.
2. Druga sprawa też dotyczyła otrzymanej odpowiedzi na interpelację w sprawie funkcjonowania gospodarstw pomocniczych przy domach pomocy społecznej. Radny poinformował, że nie otrzymał wyliczeń na temat utrzymania gospodarstw pomocniczych, o które prosił. Niejednokrotnie zdarza się, że interpelacje nie są przekazywane radnym w trybie ustawowym.
3. Nieudana decyzja dotycząca Bursy Szkolnej na ul. Poznańskiej powoduje wyrzucanie pieniędzy „w błoto”, radny zauważył, że nadal problem ten jest nierozwiązany. Z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza się 1 mln zł na termomodernizację oraz na bieżąco przekazywane są środki na utrzymanie budynku. Są to bardzo duże środki finansowe, za które najprawdopodobniej można byłoby wybudować nowy obiekt. Radny poprosił o jasne określenie terminu przeniesienia wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych do tego obiektu.

Radna p. Franciszka Łopatyńska powiedziała, że jej interpelacja dotyczy odwodnienia drogi powiatowej w Modliborzycach. W tej sprawie radna składała już interpelację w styczniu 2004 r. i w odpowiedzi została poinformowana, że problem ten może być przeanalizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w terminie późniejszym, przy sprzyjających warunkach terenowych i po otrzymaniu z Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej dokumentacji kanalizacji deszczowej. Radna po rozmowie z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych dowiedziała się, że Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej nie dostarczył takiej dokumentacji. W związku z tym 6 stycznia 2005 r. radna napisała pismo w tej sprawie do wójta i w odpowiedzi poinformowano ją, że odszukano kilka egzemplarzy map kanalizacji, z których jeden egzemplarz przekazano Zarządowi Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą w Latkowie. Radna ponowiła tę interpelację, aby w miarę możliwości ten problem rozwiązać. O odpowiedź radna poprosiła na piśmie.

Radna p. Zyta Szumlańska poruszyła problem trybu zwoływania posiedzeń komisji. Komisje zwoływane są często w nagłym trybie, po telefonicznym zawiadomieniu, w przeddzień posiedzenia komisji. W ustaleniu terminu posiedzeń nadal nie są uwzględniane sugestie poszczególnych radnych. Charakter pracy części z nas nie pozwala z dnia na dzień wygospodarować 2-3 godzin potrzebnych na udział w pracy komisji. Szczególnie dotyczy to Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej i Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską, w których to radna często osobiście nie może brać udziału, ze względu na fakt, iż pomimo próśb kierowanych od dwóch lat, nadal są zwoływane w trybie nagłym. W związku z powyższym, w imieniu Klubu Radnych „Porozumienie Samorządowe”, radna zapytała, czy istnieje możliwość zwoływania posiedzeń komisji w tygodniu poprzedzającym sesję i czy istnieje możliwość zmiany trybu zwoływania posiedzeń komisji.

Radna p. Regina Czerwińska poinformowała, że nie otrzymała odpowiedzi na swoją interpelację, zgłoszoną na sesji 2 lutego br. dotyczącą zabezpieczenia ulicy Mała Andrzeja, która jest ulicą ślepą, chociażby przez zamontowanie barierki i fizyczne jej zamknięcie. Radna zaznaczyła, że otrzymała pismo od Starosty informujące ją o przekazaniu tej interpelacji do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy. Zapytała, czy coś w tej sprawie wiadomo.

Radny p. Marek Rosa:
- powiedział, że nadeszła wiosna i pojawił się problem z drogami. Myślą przewodnią interpelacji radnego jest prośba o pilną lustrację dróg powiatowych i „wyłapanie” niebezpiecznych miejsc. Radny przytoczył przykład zdarzenia, jakie miało miejsce w Lisewie na drodze powiatowej nr 2359, gdzie samochód osobowy wpadł w wyrwę i wjechał do rowu,
- przypomniał, że w ubiegłym roku zgłaszał interpelację dotyczącą drogi powiatowej nr 2513 Żelechlin – Liszkowice – Stara Wieś. Radny otrzymał wówczas odpowiedź, że była ona budowana przy tzw. obniżonych kosztach z nastawieniem na ruch lokalny. Koszt budowy wyniósł około 7 mln zł i w związku z tym należy zastanowić się czy stać nas na takie wydatki. Obecny stan techniczny tej drogi jest bardzo zły, została ona „rozjechana”. Radny poprosił, aby zwiększyć nadzór nad drogami powiatowymi, aby nie dochodziło do ich dewastacji.

Radny p. Zenon Bąkowski zapytał ile czasu potrzeba na wykonanie remontów cząstkowych dróg, jaki jest ich koszt i jaka jest gwarancja za roboty na drogach. Radny poinformował, że w ubiegłym roku został położony nowy dywanik asfaltowy na odcinku drogi w Kłopocie. Za zakrętem w prawo, na tej drodze, gdzie kończy się nowy dywanik, po zimie, pojawiły się spękania a za niedługi czas powstaną wyrwy.

Radna p. Zyta Szumlańska kontynuowała temat dróg. Mówiła o drodze Inowrocław – Rojewo, którą od pewnego czasu jeżdżą samochody o bardzo dużej ładowności, mimo, iż nawierzchnia jest do tego nieprzygotowana. Ze względu na brak ograniczeń prędkości samochody te na prostych odcinkach rozwijają duże prędkości, które w połączeniu z dużą ładownością powodują niszczenie nawierzchni dróg. W ubiegłym miesiącu służby drogowe naprawiły ubytki w asfalcie powstałe na skutek zimy, które obecnie, w wyniku złej eksploatacji znów ulegają niszczeniu. Radna zapytała, czy są ograniczenia dotyczące ruchu tak dużych samochodów, jeżeli chodzi o ich ładowność, jak i rozwijaną prędkość.

Załączniki:

i.01.xxxiv.pdf  -> pobierz
Treść interpelacji zgłoszzonych na XXXIV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu w dniu 27 kwietnia 2005 roku
  Rozmiar: 106KB
  Data dodania: poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godz. 10:36
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnykozlowski.xxxiv.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelacje radnego Andrzeja Kozłowskiego
  Rozmiar: 94KB
  Data dodania: poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godz. 11:06
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.xxxiv.pdf  -> pobierz
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na XXXIV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu
  Rozmiar: 92KB
  Data dodania: poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godz. 11:09
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.r.czerwinska.xxxiv.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnej Reginy Czerwińskiej
  Rozmiar: 64KB
  Data dodania: wtorek, 22 sierpnia 2006, godz. 08:59
  Typ MIME: application/pdf