BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Interpelacje
Ilość odsłon: 61210

Data: 29 czerwca 2005 r.
Numer sesji rady: XXXVI
Radna p. Barbara Kozłowska:
a) zaapelowała w imieniu mieszkańców Inowrocławia korzystających z publicznych środków komunikacji miejskiej, aby władze miasta w uzgodnieniu z właścicielem busa linii nr 23 utrzymały trasę kursu tego busa w takim kształcie, jaki obowiązuje w chwili obecnej, kiedy remontowana jest ul. Jacewska. Linia ta aktualnie jest doskonałym łącznikiem mieszkańców os. Szybowcowa – Lotnicza, ul. M. Curie - Skłodowskiej i końcowego odcinka ul. Toruńskiej ze Śródmieściem, os. Rąbin oraz os. Piastowskim,
b) prosi o uporządkowanie miejsca pamięci na Błoniach i posadzenie kwiatów wokół znajdującego się tam pomnika.
c) wnosi o skoszenie trawy na cmentarzu Matki Boskiej przy grobach bohaterów z czasów I wojny światowej.
„Wstydziłam się za te obiekty, które zwiedzałam z kuracjuszami z Warszawy” (cytat z wypowiedzi).

Radny p. Lucjan Kwiatkowski przedstawił w imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej następujące interpelacje:
a) w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi sposobu weryfikacji projektów oraz ich realizacji, zgłaszanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Komisja wnosi do Zarządu Powiatu o podjęcie działań mających na celu uzyskanie pełnej informacji dotyczącej finansowania w Województwie Kujawsko – Pomorskim w latach 2004 – 2005 projektów w ramach poddziałania 3.5.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – lokalna infrastruktura ochrony zdrowia oraz poddziałania 1.3.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – regionalna infrastruktura ochrony zdrowia. Informacja ta jest niezbędna celem weryfikacji doniesień dotyczących rażących różnic w finansowaniu z tych środków szpitali wojewódzkich oraz szpitali powiatowych przy stosowaniu niejasnych kryteriów, niezgodnych z „Podręcznikiem Wdrażania Procedur Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”. Komisja wnosi do Zarządu Powiatu i Rady Powiatu o podjęcie działań wspierających w tym przedmiocie, według swoich możliwości i kompetencji,
b) komisja wnosi do Zarządu Powiatu o szczegółowe wyjaśnienie sposobu rozdziału środków finansowych z kontraktu dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego przez Zarząd Województwa z uwzględnieniem wielkości środków przydzielonych poszczególnym jednostkom samorządowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Radny p. Andrzej Nowakowski zwrócił uwagę na artykuł, który ukazał się w „Gazecie Pomorskiej”. Podaje się w nim informacje, że „Prezydent Inowrocławia podpisał porozumienie z Regionalnym Centrum Onkologicznym na bezpłatne, długofalowe badania mammograficzne piersi. Pierwsze badania w specjalnym samochodzie ustawionym przed halą sportowo – widowiskową na os. Rąbin zostaną przeprowadzone 4 lipca. Będą z nich mogły skorzystać również kuracjuszki.” Radny, poprosił o wyjaśnienie zasadności takiego działania, ponieważ ilość badań w ramach badań profilaktycznych zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia z naszą jednostką organizacyjną jest stosunkowo nieduża i nie jest w pełni wykorzystany nasz mammograf. Radny rozumie, że te badania są bezpłatne dla pacjentek, ale uważa, że Urząd Miasta będzie Regionalnemu Centrum Onkologii musiał za to zapłacić. Radny jeszcze raz podkreślił, że mammograf szpitala powiatowego nie jest w pełni wykorzystany i z powodzeniem szpital inowrocławski mógłby ten program wykonać. Radny oświadczył, że nie wie, na czym polega - może to promocja Uzdrowiska? – że skorzystać z tego mogą również kuracjuszki, jeżeli mają to być badania długofalowe. Radny stwierdził, że nie rozumie, że kuracjuszka pojawi się raz i nawet jak sobie takie badania zrobi to nie oznacza dalszego zajmowania się nią i prowadzenia badania długofalowego. Zwrócił się do Rady i Zarządu o wyjaśnienie motywów działania Pana Prezydenta Inowrocławia.

Radny p. Andrzej Kozłowski zwrócił się z zapytaniem, czy została wyjaśniona sprawa „nieszczęsnej” budowli w Szarleju, odnośnie suszenia kukurydzy i rozlewania gazu. Jeżeli tak, to jakie są jej wyniki ?

Radny p. Marek Rosa oświadczył, że w ostatnich dniach cała Polska żyje wynikami matur. Mieszkańcy Powiatu wiedzą z prasy jak wypadły matury w: Grudziądzu, Świeciu, Warszawie, a nie są znane wyniki naszych szkół. Radny zwrócił się z zapytaniem do Naczelnika Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, czy jest już przygotowana taka informacja ?

Załączniki:

i.01.xxxvi.pdf  -> pobierz
Treść interpelacji zgłoszonych na XXXVI sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu w dniu 29 czerwca 2005 roku
  Rozmiar: 102KB
  Data dodania: poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godz. 12:39
  Typ MIME: application/pdf
 
i.02.radnyorczykowski.xxxvi.pdf  -> pobierz
Interpelacja radnego Andrzeja Orczykowskiego
  Rozmiar: 42KB
  Data dodania: poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godz. 12:41
  Typ MIME: application/pdf
 
i.03.radnakozlowska_radnynowakowski.xxxvi.pdf  -> pobierz
Pismo do Prezydenta Miasta Inowrocławia
  Rozmiar: 64KB
  Data dodania: poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godz. 12:42
  Typ MIME: application/pdf
 
i.radnykwiatkowski.xxxvi.pdf  -> pobierz
Pismo do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Rozmiar: 33KB
  Data dodania: poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godz. 13:09
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnykozlowski.xxxvi.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Andrzeja Kozłowskiego
  Rozmiar: 33KB
  Data dodania: wtorek, 30 sierpnia 2005, godz. 08:38
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.2.radnyorczykowski.xxxvi.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Andrzeja Orczykowskiego
  Rozmiar: 90KB
  Data dodania: wtorek, 30 sierpnia 2005, godz. 08:40
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.3.radnynowakowski.xxxvi.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Andrzeja Nowakowskiego
  Rozmiar: 33KB
  Data dodania: wtorek, 30 sierpnia 2005, godz. 08:42
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnyrosa.xxxvi.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Marka Rosy
  Rozmiar: 86KB
  Data dodania: wtorek, 30 sierpnia 2005, godz. 08:43
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.3.radnakozlowska.xxxvi.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnej Barbary Kozłowskiej
  Rozmiar: 29KB
  Data dodania: wtorek, 30 sierpnia 2005, godz. 08:44
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnykwiatkowski.xxxvi.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Lucjana Kwiatkowskiego
  Rozmiar: 142KB
  Data dodania: wtorek, 30 sierpnia 2005, godz. 09:09
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.2.radnakozlowska.xxxvi.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnej Barbary Kozłowskiej
  Rozmiar: 23KB
  Data dodania: wtorek, 30 sierpnia 2005, godz. 10:54
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.2.a.kozlowski.xxxvi.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Andrzeja Kozłowskiego
  Rozmiar: 23KB
  Data dodania: piątek, 18 sierpnia 2006, godz. 11:07
  Typ MIME: application/pdf