BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Interpelacje
Ilość odsłon: 61235

Data: 18 grudnia 2002 r.
Numer sesji rady: III
1. Radny Piotr Szwagrzyk - interpelacja dotyczyła inwestycji prowadzonej w DPS w Ostrowie nad Gopłem.

Odpowiedź na interpelację - do pobrania plik 8.2003.pdf

2. Radna Franciszka Łopatyńska - interpelacja dotyczyła problemu potrzeby przyznania przez Starostwo świątecznych bonów towarowych byłym pracownikom - emerytom Domów Dziecka w Gniewkowie i Orłowie. Radna uznała ich racje za uzasadnione i podkreśliła, że podziela w tym względzie notatkę prasową umieszczoną w "Gazecie Pomorskiej".

Odpowiedź na interpelację - do pobrania plik 7.2003.pdf

3. Radny Zenon Bąkowski - zapytanie dotyczyło możliwości zabezpieczenia w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2003 r. środków na budowę odcinka drogi powiatowej Olszewice - Słońsko. Radny wskazał, że Gmina Inowrocław gotowa jest pokryć 50 % kosztów tej inwestycji.

Odpowiedź na interpelację - do pobrania plik 10.2003.pdf

4. Radny Marek Rosa - interpelacja dotyczyła realizacji programu zalesiania na terenie Powiatu Inowrocławskiego. Od stycznia 2002 r. obowiązuje stosowna ustawa w tym względzie. Radny zapytał, ilu rolników zgłosiło chęć uczestnictwa w tym programie i jakie środki są przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia, uwzględniając jednocześnie ewentualne środki pochodzące z budżetu Powiatu Inowrocławskiego,
- radny nawiązał do interpelacji zgłoszonej jeszcze w poprzedniej kadencji, a dotyczącej potrzeby wprowadzenia tzw. "numerków" dla pacjentów Przychodni Specjalistycznych. Uznał, że proponowane rozwiązanie ułatwi chorym pacjentom oczekiwanie na wizytę u lekarza specjalisty. Wskazał, że to Komisja Zdrowia winna zająć się zgłoszonym przez niego problemem.

Odpowiedzi na interpelacje - do pobrania plik 5.2003.pdf

5. Radny Marek Szubarga - Rada Miasta Inowrocławia poprzedniej kadencji podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego wokół ulic Kleeberga i Niepodległości w taki sposób, aby możliwa była realizacja inwestycji budowy stacji paliw. Wniósł, aby Prezydent Miasta Inowrocławia poinformował o dalszym toku postępowania w tej bardzo interesującej miejscową społeczność sprawie, i aby usunąć występująca sprzeczność z zapisem w planie zagospodarowania przestrzennego stwierdzoną przez Starostę Inowrocławskiego.

Odpowiedź na interpelację - do pobrania plik 12.2003.pdf, plik 19.2003.pdf, 30.2003.pdf

6. Radna Zyta Szumlańska - skierowała apel do Zarządu Powiatu i Rady dotyczący potrzeby rozpatrzenia sytuacji w służbie zdrowia po planowanej likwidacji Kas Chorych i wprowadzeniu Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. Zaznaczyła, że Ministerstwo Zdrowia podało już warunki finansowe na porady specjalistyczne i na usługi zabiegowe na 2003 rok. Będą one bardzo niekorzystne dla PS ZOZ-u w Inowrocławiu. Wskazała, że Powiat jako organ założycielski winien być świadomy, że podpisanie takiego kontraktu, to 20% mniej środków dla Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu. Zaapelowała, aby wesprzeć dyrekcję Szpitala Powiatowego w negocjacjach finansowych z Funduszem i liczy na pomoc samorządowców w tym względzie. Widzi również potrzebę wsparcia ze strony miejscowych posłów i apelowała o ich włączenie się do podjętej inicjatywy.

Odpowiedź na interpelację - do pobrania plik 4.2003.pdf

7. Radny Andrzej Kozłowski - uznał jako trudne warunki zimowe panujące na drogach powiatowych w Gminie Kruszwica. Stan zimowego utrzymania na wspomnianych drogach określił jako gorszy niż w ubiegłych latach. Niebezpieczne jego zdaniem są skrzyżowania dróg, które nie posypuje się piaskiem bądź polewa solanką. Taki stan zagraża bezpieczeństwu ludzi, szczególnie dzieci szkolnych. Trzeba zatem pilnie oczyścić drogi korzystając z chwilowej odwilży. Winą za zaistniałą sytuację obarczył służby drogowe.

Odpowiedź na interpelację - do pobrania plik 11.2003.pdf

7. Radny Andrzej Orczykowski - wyraził obawy związane z ochroną danych osobowych radnych, które trzeba podać przy składaniu oświadczeń o stanie majątkowym. Prosił o podanie argumentów świadczących o ochronie wspomnianych danych. Powołał się na stosowne w tym względzie postanowienia ustawowe.

Odpowiedź na interpelację - do pobrania plik 9.2003.pdf

Załączniki:

4.2003.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 243KB
  Data dodania: środa, 10 września 2003, godz. 13:17
  Typ MIME: application/pdf
 
5.2003.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 295KB
  Data dodania: środa, 10 września 2003, godz. 13:18
  Typ MIME: application/pdf
 
7.2003.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 94KB
  Data dodania: środa, 10 września 2003, godz. 13:19
  Typ MIME: application/pdf
 
8.2003.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 152KB
  Data dodania: środa, 10 września 2003, godz. 13:24
  Typ MIME: application/pdf
 
9.2003.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 375KB
  Data dodania: środa, 10 września 2003, godz. 13:26
  Typ MIME: application/pdf
 
10.2003.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 85KB
  Data dodania: środa, 10 września 2003, godz. 13:27
  Typ MIME: application/pdf
 
11.2003.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 78KB
  Data dodania: środa, 10 września 2003, godz. 13:27
  Typ MIME: application/pdf
 
12.2003.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 201KB
  Data dodania: środa, 10 września 2003, godz. 13:28
  Typ MIME: application/pdf
 
19.2003.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 552KB
  Data dodania: środa, 10 września 2003, godz. 13:52
  Typ MIME: application/pdf
 
30.2003.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 93KB
  Data dodania: czwartek, 11 września 2003, godz. 10:49
  Typ MIME: application/pdf
 
i.18.xii.02.pdf  -> pobierz
Tekst interpelacji
  Rozmiar: 101KB
  Data dodania: czwartek, 18 sierpnia 2005, godz. 08:01
  Typ MIME: application/pdf