BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Interpelacje
Ilość odsłon: 61212

Data: 19 lutego 2003 r.
Numer sesji rady: VI
1. Radny Piotr Szwagrzyk - wskazał na potrzebę zapobieganiu sytuacjom, które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców miasta ze strony pojazdów przewożących niebezpieczne ładunki. W skazał na przypadek samochodu przewożącego niewybuchy, który przejeżdżał (choć oznakowany i pilotowany) przez centrum miasta (skrzyżowanie ul. Laubitza, ul. Staszica, ul. Dworcowej).
- radny zaproponował też przemyślenie przez Zarząd Powiatu możliwości przedłużenia godzin przyjęć interesantów we wtorki i czwartki do godz. 18.00, szczególnie Wydziału Komunikacji i Biura Paszportowego.

Interpelacja na piśmie - do pobrania plik i.radnySzwagrzyk.pdf
Odpowiedzi na interpelacje - do pobrania plik 33.2003.pl

2. Radna Barbara Kozłowska wniosła o natychmiastowe działania w celu przeprowadzenia generalnego wyremontowania domu przy ul. Szóstego Stycznia Nr 5. Budynek jest w opłakanym stanie technicznym. Mieszkańcy bezskutecznie od 1988 r. występują o przeprowadzenie przez PGKiM remontu kapitalnego tego domu. Dom stoi w centrum miasta i jest jego swoistą "wizytówką'.
- radna wniosła po raz kolejny sprawę rozwiązania fatalnego połączenia autobusowego MPK między Osiedlem Piastowskim a dworcem kolejowym PKP. W niektórych porach dnia przerwy w połączeniach są tak znaczne, że szybciej można byłoby dojechać z Inowrocławia do Bydgoszczy. Radna postulowała szybkie i skuteczne rozwiązanie tej sprawy.

Odpowiedzi na interpelacje - do pobrania plik 41.2003.pdf, plik 52.2003.pdf

3. Radny Andrzej Kozłowski - upomniał się o odpowiedź na wnioski przez niego zgłoszone na poprzedniej sesji, a dotyczące wyliczenia kosztów utrzymania jednego ucznia w szkołach, bursach i internatach należących do Powiatu Inowrocławskiego.

4. Radny Marek Rosa wskazał na fakt, że droga nr 551 ze Złotnik Kujawskich do Barcina (bardzo ruchliwa) uznana została w "Programie rozwoju Powiatu Inowrocławskiego na lata 2000-2002" za priorytetową, zaś w projekcie budżetu na 2003 r. nie przeznaczono żadnych środków na jej remont. Wskazał także na zaniedbania na drodze nr 607 Jaksice - Tuczno (nie odnowiono rowów, nie usunięto poboczy) oraz na drodze nr 612 Tuczno - Złotniki Kujawskie (nie usunięto konarów drzew i nie odnowiono rowów).
- radny Marek Rosa nawiązał do prac archeologicznych w Dźwierzchnie uznając za wskazane, aby ich wynikami i promocją zajęła się Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską.

Odpowiedzi na interpelacje - do pobrania plik 36.2003.pdf

5. Radny Stefan Janeczek - poinformował o powszechnej kradzieży przykryw do włazów ściekowych i kratek ściekowych. Radny zaproponował, aby przeprowadzić rozmowy z przewodniczącymi rad
gmin, aby wystąpili z projektami uchwał zobowiązującymi punkty skupu złomu do prowadzenia rejestru osób dostarczających do nich złom.

Odpowiedź na interpelację - do pobrania plik 32.2003.pdf, plik 37.2003.pdf, plik 38.2003.pdf, plik 48.2003.pdf

6. Radna Regina Czerwińska - zapytała, ile pieniędzy z reklam
umieszczonych wzdłuż dróg powiatowych zasila kasę Powiatu Inowrocławskiego.

Odpowiedź - do pobrania plik 35.2003.pdf

7. Radny Andrzej Orczykowski - prosi o podanie kosztów w zwiazku z utworzeniem stanowisk wicedyrektorów w szkołach powyżej 12 oddziałów, ile takich stanowisk powstało i w jakich szkołach. Czy utworzono nowe etaty, czy może tę funkcję pełnią dotychczasowi nauczyciele.
- ustawa o pomocy społecznej, przy zadaniach realizowanych przez Powiat, jak i w zadaniach z zakresu administracji rzadowej, precyzuje zadania w stosunku do osób bezdomnych. Czy są takie osoby, które podlegają artykułom tej ustawy, jeśli tak, kto i w jakiej formie realizuje te zadania.
- ustawa o pracownikach samorządowych określa ograniczenia w zatrudnianiu u pracodawców samorzadowych osób pozostających ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia lub powinowactwa pierwszego stopnia i przysposobieniu, opieki lub kurateli. W zwiazku z insynuacjami wyborców, że nie jest to przestrzegane, radny wnosi o jednoznaczną odpowiedź, czy są takowe przypadki w Starostwie.
- ustawa o pomocy społecznej reguluje zadania starosty w stosunku do rodzin zastępczych. W zwiazku z wieloma nieprawidłowościami, czy i w jaki sposób dokonuje się weryfikacji rodzin zastępczych w zakresie warunków, jakie powinny spełniać, aby pełnić funkcję rodziny zastępczej.

Interpelacje na piśmie - do pobrania plik i.sesjaVI.pdf
Odpowiedzi na interpelacje - do pobrania plik 34.2003.pdf

Załączniki:

32.2003.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 709KB
  Data dodania: czwartek, 11 września 2003, godz. 12:34
  Typ MIME: application/pdf
 
33.2003.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 182KB
  Data dodania: czwartek, 11 września 2003, godz. 12:36
  Typ MIME: application/pdf
 
34.2003.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 327KB
  Data dodania: czwartek, 11 września 2003, godz. 12:37
  Typ MIME: application/pdf
 
35.2003.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 94KB
  Data dodania: czwartek, 11 września 2003, godz. 12:40
  Typ MIME: application/pdf
 
36.2003.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 231KB
  Data dodania: czwartek, 11 września 2003, godz. 12:45
  Typ MIME: application/pdf
 
37.2003.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 290KB
  Data dodania: czwartek, 11 września 2003, godz. 12:46
  Typ MIME: application/pdf
 
38.2003.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 313KB
  Data dodania: czwartek, 11 września 2003, godz. 12:48
  Typ MIME: application/pdf
 
41.2003.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 350KB
  Data dodania: czwartek, 11 września 2003, godz. 13:23
  Typ MIME: application/pdf
 
48.2003.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 117KB
  Data dodania: piątek, 12 września 2003, godz. 11:35
  Typ MIME: application/pdf
 
52.2003.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 94KB
  Data dodania: piątek, 12 września 2003, godz. 12:00
  Typ MIME: application/pdf
 
i.radnyszwagrzyk.pdf  -> pobierz
Interpelacja na piśmie - radny Piotr Szwagrzyk
  Rozmiar: 20KB
  Data dodania: czwartek, 18 sierpnia 2005, godz. 09:41
  Typ MIME: application/pdf
 
i.sesjavi.pdf  -> pobierz
Interpelacje na piśmie - radny Andrzej Orczykowski
  Rozmiar: 25KB
  Data dodania: czwartek, 18 sierpnia 2005, godz. 09:42
  Typ MIME: application/pdf