BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Stowarzyszenia
Ilość odsłon: 308198

Kujawskie Stowarzyszenie Twórców Kultury
    Więcej...

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Rada w Inowrocławiu
    Więcej...

Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców w Kruszwicy
    Więcej...

Towarzystwo Przemysłowe w Gniewkowie
    Więcej...

Kujawskie Stowarzyszenie Krajowych Przewoźników Pasażerskich
    Więcej...

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Inowrocławiu
    Więcej...

Kujawskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Handlowców w Inowrocławiu
    Więcej...

Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Właścicieli i Zarządców Lokali oraz Budynków w Inowrocławiu
    Więcej...

Cech Rzemiosł Różnych
    Więcej...

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Rojewo
    Więcej...

Towarzystwo Rozwoju Łojewa im. Stanisława Przybyszewskiego
    Więcej...

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Przedsiębiorczości w Inowrocławiu
    Więcej...

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Inowrocławiu
    Więcej...

Inowrocławskie Stowarzyszenie Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu
    Więcej...

Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona w Inowrocławiu
    Więcej...

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Powiatowe w Inowrocławiu
    Więcej...

Polski Czerwony Krzyż Miejsko-Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Inowrocławiu
    Więcej...

Inowrocławskie Stowarzyszenie „AMAZONKI”
    Więcej...

Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu w Inowrocławiu
    Więcej...

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej Koło Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
    Więcej...

Kujawskie Stowarzyszenie Sclerosis Multiplex w Inowrocławiu „SM” „Stwardnienie Rozsiane”
    Więcej...

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” w Inowrocławiu
    Więcej...

Krajowe Towarzystwo Autyzmu oddział w Toruniu
    Więcej...

Janikowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski „Dar Serca” w Janikowie
    Więcej...

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy
    Więcej...

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Inowrocławskie
    Więcej...

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu
    Więcej...

Stowarzyszenie Pomocy Upośledzonym Umysłowo w Inowrocławiu
    Więcej...

Młodzieżowy Ośrodek "Veto" przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu
    Więcej...

Aeroklub Kujawski
    Więcej...

Gminny Ludowy Klub Sportowy „PIAST” w Złotnikach Kujawskich
    Więcej...

Inowrocławski Klub Sportowy Karate
    Więcej...

Inowrocławskie Towarzystwo Koszykówki „NOTEĆ” w Inowrocławiu
    Więcej...

Inowrocławskie Stowarzyszenie Muzyczne w Inowrocławiu
    Więcej...

Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne „PRO ARTE” w Inowrocławiu
    Więcej...

Inowrocławskie Towarzystwo Szachowe „KOPERNIK” w Inowrocławiu
    Więcej...

Katolickie Stowarzyszenie „SŁUŻYĆ ŻYCIU” im. Ks. Wojciecha Dzierzgowskiego
    Więcej...

Klub Inteligencji Katolickiej w Inowrocławiu
    Więcej...

Klub Koszykówki Kruszwica 1993
    Więcej...

Klub Sportowy „HARMATTAN” w Gniewkowie
    Więcej...

Klub Pływacki „DELFIN” w Inowrocławiu
    Więcej...

Mątewski Klub Piłkarski „NOTEĆ” Inowrocław
    Więcej...

Klub Żeglarski „KORMORAN” w Janikowie przy Gminie i Mieście Janikowo
    Więcej...

Komitet Organizacyjny Zawodów Motorowodnych w Kruszwicy
    Więcej...

Towarzystwo Przyjaciół Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w Kruszwicy
    Więcej...

Klub Jeździecki „MORGAN” w Balczewie
    Więcej...

Związek Rodu Łada w Inowrocławiu
    Więcej...

Inowrocławskie Bractwo Wojowników „KRUKI” w Inowrocławiu
    Więcej...

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół Nadgoplański” w Kruszwicy
    Więcej...

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Inowrocławiu
    Więcej...

Towarzystwo Miłośników Miasta Inowrocławia w Inowrocławiu
    Więcej...

Towarzystwo Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu
    Więcej...

Miejsko – Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Janikowie
    Więcej...

Towarzystwo Miłośników Gniewkowa i Ziemi Gniewkowskiej w Gniewkowie
    Więcej...

Inowrocławskie Towarzystwo Tenisowe „GOPLANIA” w Inowrocławiu
    Więcej...

Polskie Towarzystwo Ratunkowe w Inowrocławiu
    Więcej...

Miejski Ludowy Klub Sportowy „Unia” Gniewkowo
    Więcej...

Międzyzakładowy Klub Sportowy „Gopło” w Kruszwicy
    Więcej...

Niezależne Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Inowrocławiu
    Więcej...

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Nadgoplański w Kruszwicy
    Więcej...

Klub Sportowy „Cuiavia” w Inowrocławiu
    Więcej...

Klub Sportowy „Notecianka” w Pakości im. Mariana Malinowskiego
    Więcej...

Klub Wioślarski „Gopło” w Kruszwicy
    Więcej...

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Inowrocławiu
    Więcej...

Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców w Kruszwicy
    Więcej...

Stowarzyszenie „Temida” w Inowrocławiu
    Więcej...

Stowarzyszenie Wspierania Oddziału Urologii Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu
    Więcej...

Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. M. Konopnickiej
    Więcej...

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Kruszwicy
    Więcej...

Towarzystwo Eksploatacji Kablowej Sieci Telewizyjnej „Rutki” w Pakości
    Więcej...

Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej Zarząd Okręgu Kujawsko-Pomorskiego
    Więcej...

Stowarzyszenie na Rzecz Środowiska Lokalnego Gminy Złotniki Kujawskie „Równe Szanse”
    Więcej...

Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol” w Inowrocławiu
    Więcej...

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Ludowy Klub Sportowy „Kolorowi” Krusza Zamkowa
    Więcej...

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Górze
    Więcej...

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa i Dzieci Specjalnej Troski
    Więcej...

Stowarzyszenie Producentów Warzyw „Rodzina” w Krężołach
    Więcej...

Obywatelski Ruch Samorządowy w Inowrocławiu
    Więcej...

Ludowy Klub Sportowy „Orłowianka” Orłowo
    Więcej...

Stowarzyszenie Absolwentów Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Inowrocławiu
    Więcej...

Stowarzyszenie Marketingowe Producentów Rolnych w Złotnikach Kujawskich
    Więcej...

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kultury „Viribus Unitis”
    Więcej...

Ludowy Klub Sportowy „Iskra” Sikorowo
    Więcej...

Stowarzyszenie Sportowe – Ośrodek Jeździecki „Jaszczółtowo”
    Więcej...

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Inowrocławiu
    Więcej...

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Inowrocławiu
    Więcej...

Kolejowy Klub Sportowy „Goplania” w Inowrocławiu
    Więcej...

Kujawskie Stowarzyszenie Klubu Abstynentów w Inowrocławiu
    Więcej...

Stowarzyszenie „Rotary Klub Inowrocław” w Inowrocławiu
    Więcej...

Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
    Więcej...

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu
    Więcej...

Stowarzyszenie Kupców i Producentów Ziemi Kujawskiej w Inowrocławiu
    Więcej...

Stowarzyszenie Ochrony Walorów Przyrodniczych Kompleksów Leśnych „Balczewo – Rejna” w Balczewie
    Więcej...

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Pakości
    Więcej...

Towarzystwo miłośników Wołynia i Polesia. Oddział w Inowrocławiu.
    Więcej...

Yacht Klub Polski w Inowrocławiu
    Więcej...

Towarzystwo Eksploatacji Kablowej Sieci Telewizyjnej „Janstat” w Janikowie
    Więcej...

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Inowrocław – Mątwy
    Więcej...

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Gniewkowie
    Więcej...

Towarzystwo Miast Partnerskich Inowrocław w Inowrocławiu
    Więcej...

Klub Sportowy Ludowy Zespół Sportowy „KOMETA” z siedzibą w Więcławicach
    Więcej...

Miejsko – Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Pakości
    Więcej...

Klub Sportowy Ludowy Zespół Sportowy „BIEGUS” z siedzibą w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i rekreacji w Gniewkowie
    Więcej...

Stowarzyszenie Wspierania Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu z siedzibą w Janikowie
    Więcej...

Stowarzyszenie Praktyków i Teoretyków Prawa Upadłościowego i Naprawczego „Sanacja”
    Więcej...

Inowrocławska Koalicja Wyborcza
    Więcej...

Ludowy Zespół Sportowy Kościelec z siedzibą w Kościelcu
    Więcej...

Ludowy Zespół Sportowy Wielowieś z siedzibą w Wielowsi
    Więcej...

Stowarzyszenie Piłkarskie OMEGA Ludowy Zespół Sportowy w Markowie z siedzibą w Gniewkowie
    Więcej...

Ludowy Zespół Sportowy „Zjednoczeni” z siedzibą w Szarleju
    Więcej...

Ludowy Zespół Sportowy „Star” Ściborze z siedzibą w Ściborzu
    Więcej...

Ludowy Zespół Sportowy „Kujawiak” w Sukowy z siedzibą w Sukowy
    Więcej...

Ludowy Zespół Sportowy "Radłowo" z siedzibą w Radłowie
    Więcej...

Stowarzyszenie Wychowanków i Sympatyków „Budowlanki” w Inowrocławiu
    Więcej...

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Lisewie Kościelnym „Nasza Szkoła”
    Więcej...

Związek Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Województwa Kujawsko-Pomorskiego
    Więcej...

Ludowy Zespół Sportowy „Znicz” Rojewo z siedzibą w Rojewie
    Więcej...

Ludowy Zespół Sportowy ”Fregata” Polanowice z siedzibą w Polanowicach
    Więcej...

Ludowy Zespół Sportowy „Dąb” Bąkowo z siedzbą w Bąkowie
    Więcej...

Ludowy Zespół Sportowy w Palczynie z siedzibą w Pęchowie
    Więcej...

Ludowy Zespół Sportowy „Czarni” Wierzchosławice z siedzibą w Wierzchosławicach
    Więcej...

Ludowy Klub Sportowy „Victoria” z siedzbą w Gnojnie
    Więcej...

Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego w Inowrocławiu
    Więcej...

Ludowy Klub Sportowy „Arkadia” Jaksice
    Więcej...

Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” Cieślin
    Więcej...

Towarzystwo Rozwoju Łojewa im. Stanisława Przybyszewskiego w Łojewie
    Więcej...

Kujawskie Stowarzyszenia Obywatelskie „Nasz Region” z siedzibą w Inowrocławiu
    Więcej...

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kujawiak” w Sławsku Wielkim
    Więcej...

Ludowy Klub Sportowy „Cukrownik” w Tucznie
    Więcej...

Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Inowrocławiu
    Więcej...

Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Unia” Janikowo
    Więcej...

Mała Ojczyzna z siedzibą w Inowrocławiu
    Więcej...

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Obywatelskich
    Więcej...

Zjednoczeni w Prawdzie
    Więcej...

Towarzystwo Przyjaciół Janikowa im. Henryka Czamana z siedzibą w lokalu Klubu KSM „ZEFIR”
    Więcej...

Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych Kujawy
    Więcej...

Stowarzyszenie Miłośników Wędkarstwa i Ochrony Środowiska w Janikowie
    Więcej...

Kujawskie Stowarzyszenie Krajowych Przewoźników Pasażerskich „PIAST” w Inowrocławiu
    Więcej...

Stowarzyszenie Miłośników Wędkarstwa i Ochrony Środowiska
    Więcej...

Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw „OGRODNIK” w Złotnikach Kujawskich
    Więcej...

Stowarzyszenie Producentów Rolnych w Janikowie
    Więcej...

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Okno" w Dąbrowie Biskupiej
    Więcej...

Kujawskie Stowarzyszenie Bezrobotnych
    Więcej...

Stowarzyszenie "Młodzi Demokraci" koło w Inowrocławiu
    Więcej...

Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów
    Więcej...

Stowarzyszenie Wspierania Osób Bezrobotnych "Praca" z siedzibą w Inowrocławiu
    Więcej...

Porozumienie Samorządowe z siedzibą w Inowrocławiu
    Więcej...

Stowarzyszenie Mieszkańców Pakości na Rzecz Walki z Nadmiernym Ruchem Pojazdów Ciężarowych, Hałasem i Ochrony Nieruchomości z siedzibą w Pakości
    Więcej...

Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe
    Więcej...

Inowrocławskie Towarzystwo Integracyjne
    Więcej...

Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe w Inowrocławiu
    Więcej...

Stowarzyszenie Rękodzielników i Ochrony Zabytków Cmentarnych Powiatu Inowrocławskiego.
    Więcej...

Stowarzyszenie "Partnerstwo Powiatu Inowroclawskiego"
    Więcej...

Inowrocławski Klub Przyjaciół Zwierząt "Animals" w Inowrocławiu
    Więcej...

Kujawska Liga Bilardowa z siedzibą w Inowrocławiu
    Więcej...

Stowarzyszenie Rozwoju Sportów Ekstremalnych
    Więcej...

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Warzynek"
    Więcej...

Inowrocławski Klub Tenisa Stołowego
    Więcej...

Towarzystwo Sportu Amatorskiego "Kyokushin" w Inowrocławiu
    Więcej...

Ludowy Zespół Sportowy "Zootechnik" w Kołudzie Wielkiej
    Więcej...

Ludowy Zespół Sportowy "Fala" w Głogówcu
    Więcej...

Ludowy Zespół Sportowy "Liszkowo" w Liszkowie
    Więcej...

Ludowy Zespół Sportowy "Gniewko" z siedzibą MGOKSiR w Gniewkowie
    Więcej...

Inowrocławski Klub Olimpijczyka w Inowrocławiu
    Więcej...

Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kruszwicy
    Więcej...

Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego w Inowrocławiu
    Więcej...

Towarzystwo "Capoeira" w Inowrocławiu
    Więcej...

Stowarzyszenie "Młode Miasto" w Inowrocławiu
    Więcej...

Towarzystwo "Sky Bo" w Inowrocławiu
    Więcej...

Towarzystwo Wędkarskie w Inowrocławiu
    Więcej...

Straże Pożarne na terenie Powiatu Inowrocławskiego
    Więcej...

Stowarzyszenie Promocji Koszykówki "Inobasket" w Inowrocławiu
    Więcej...

Inowrocławski Klub Seniora Boksu z siedzibą w Inowrocławiu
    Więcej...

Kujawskie Stowarzyszenie Ekorozwoju
    Więcej...

Związek Ludowo-Narodowy "Zgoda"
    Więcej...

Stowarzyszenie Młodzieży - Piastowskie
    Więcej...

Stowarzyszenie Edukacji i Komunikacji Obywatelskiej z siedzibą w Inowrocławiu
    Więcej...

Stowarzyszenie Absolwentów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II
    Więcej...

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Kropla Nadziei"
    Więcej...

Inowrocławski Klub Kolarski "Al - Mot Team"
    Więcej...

Centrum Badania Rolnictwa w Inowrocławiu
    Więcej...

Goplanie XXI w Kruszwicy
    Więcej...

Stowarzyszenie "Świat Dziecka"
    Więcej...

Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 80 w Inowrocławiu
    Więcej...

Oddział Kujawski Stowarzyszenia Historyczno - Turystycznego "Bastion" w Inowrocławiu
    Więcej...

Rider's Club
    Więcej...

Polskie Stowarzyszenie Konigun Ninjutsu z siedzibą w Inowrocławiu
    Więcej...

Kujawskie Stowarzyszenie Obrony Spółdzielców z siedzibą w Inowrocławiu
    Więcej...

Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Cordis"
    Więcej...

Stowarzyszenie Pomocy Szkole Podstawowej w Gniewkówcu
    Więcej...

Towarzystwo Kujawskie z siedzibą w Inowrocławiu
    Więcej...

Stowarzyszenie Obywatelskie Nowa Demokracja Alternatywna "Sonda"
    Więcej...

Stowarzyszenie "Bezpieczny Rąbin"
    Więcej...

Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział Kujawski
    Więcej...

Nadgoplańskie Stowarzyszenie Bezrobotnych
    Więcej...

Inowrocławskie Stowarzyszenie Sportowe Sportino
    Więcej...

Lokalna Grupa Działania "Nad wodami Noteci"
    Więcej...

Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca Oddział Inowrocław
    Więcej...

Stowarzyszenie Kibiców KS Notecianka Pakość
    Więcej...

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Liceum Pedagogicznego
    Więcej...

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Pakość
    Więcej...

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Nadpobudliwym Psychoruchowo "Szansa"
    Więcej...