BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Stowarzyszenia
Ilość odsłon: 274540

Towarzystwo Rozwoju Łojewa im. Stanisława Przybyszewskiego w Łojewie
Łojewo 21 ( Dom Kultury i Rekreacji w Łojewie )
88-100 Inowrocław e-mail: lojewo@kujawy.com.pl
http://www.lojewo.kujawy.com.pl/
tel. (0-52) 353-73-17
(0-56) 622-86-00
0800-880-288
0600-880-288

Prezes: Zenon Lewandowski

Cele:
• wspieranie aktywności społecznej kształtującej postawy aktywności i otwartości, dbałości o środowisko naturalne i tradycje regionalne,
• wspieranie procesu przekształceń, przemian gospodarczych i społecznych wsi i rolnictwa w ramach integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej,
• działalność naukowa w zakresie rozwoju regionalnego, lokalnego, realizacja programów edukacyjcyjnych, działanie w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, turystyki i rekreacji,
• wspieranie działań służących aktywizacji gospodarczej i społecznej, kulturalnej i sportowej.