BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Stowarzyszenia
Ilość odsłon: 284163

Porozumienie Samorządowe z siedzibą w Inowrocławiu
Adres dla korespondencji:
ul. Grochowa 27a
88 - 100 Inowrocław

Przedstawicielem jest Marek Śliwczyński

Cele stowarzyszenia:
- wspomaganie inicjatyw gospodarczych na terenie powiatu inowrocławskiego,
- promocja miasta Inowrocławia oraz jego walorow uzdrowiskowych,
- promocja regionu kujawsko - pomorskiego,
- dążenie do zmniejszenia bezrobocia w miescie Inowroclawiu i na terenie powiatu inowrocławskiego,
- wspomaganie organizacji pożytku społecznego,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- działanie na rzecz samoorganizacji społecznej,
- wspomaganie rozwoju gospodarczego,
- działanie na rzecz przeciwdziałania bezrobociu,
- wspomaganie rozwoju "zaniedbanych wspólnot lokalnych",
- działanie w zakresie integracji europejskiej,
- działanie w zakresie nauki, oświaty i wychowania,
- działanie w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- działanie w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki,
- działanie w zakresie praw konsumentów,
- działanie w zakresie demokracji, praw człowieka i obywatela,
- działanie na rzecz rozwoju idei społeczeństwa obywatelskiego,
- działalność charytatywna,
- działanie na rzecz ekologii i ochrony środowiska,
- działanie na rzecz krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży,
- rozwijanie stałych kontaktów i wymiany informacji pomiędzy członkami a władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi oraz innymi instytucjami, organizacjami i podmiotami działającymi w dziedzinach objętych celami statutowymi stowarzyszenia,
- oddziaływania na proces legislacyjny i przepisów wykonawczych w zakresie objętym celami statutowymi stowarzyszenia,
- reprezentowanie interesów członków,
- propagowanie i ścisłe przestrzeganie zasad etycznych oraz innych zasad przyjmowanych przez członków stowarzyszenia,
- wystawianie kandydatów do władz samorządowych.