BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Stowarzyszenia
Ilość odsłon: 284042

Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe
Gąski 19
88 - 140 Gniewkowo

Prezes - Marian Torba

Cel działania organizacji:
- wspieranie wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich w zakresie edukacji, kultury, sportu, zdrowia, gospodarki i agroturystyki,
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich,
- wspieranie rozwoju edukacyjnego dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
- wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu wzbogacanie możliwości edukacji dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z obszarów wiejskich,
- tworzenie warunków pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego społeczności wiejskiej,
- podejmowanie działań na rzecz edukacji i wychowania społeczeństwa wiejskiego w duchu integracji europejskiej,
- propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz zdrowej rodzimej żywności,
- promowanie walorów kulturowych, historycznych, sportowych i agroturystycznych obszarów wiejskich oraz działań proekologicznych chroniących przyrodę i środowisko naturalne człowieka,
- kreowanie aktywności zawodowej i przedsiębiorczości rolników i ludności nierolniczej zamieszkującej obszary wiejskie,
- profilaktyka patologii wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk brutalizacji życia, przemocy, przestępczości i grup nieformalnych.