BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Stowarzyszenia
Ilość odsłon: 284072

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Inowrocławskie
ul. Jacewska 118
88-100 Inowrocław

Prezes koła - Marek Bartkowicz
Wiceprezes koła - Franciszek Nowak
Skarbnik - Alina Nawara
Sekretarz - Maria Wojciechowska

Cele i środki działania towarzystwa:
- celem towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim,
- towarzystwo realizuje swoje cele poprzez zakładanie i prowadzenie domów całodobowego pobytu, schronisk, ochronek, noclegowni, kuchni, łaźni i innych placówek pomocy bezdomnym i ubogim, a także poprzez działalność dobroczynną, profilaktyczną i resocjalizacyjną.