BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Stowarzyszenia
Ilość odsłon: 284169

Towarzystwo Rozwoju Łojewa im. Stanisława Przybyszewskiego
Łojewo 21
tel. (0 52) 353 73 17, 0 800 880 288, (0 56) 622 86 00

Prezes: Zenon Lewandowski

Cele stowarzyszenia:
- wspieranie działań służących aktywizacji gospodarczej, społecznej, kulturalnej i sportowej sołectwa Łojewo i innych wsi gminy Inowrocław,
- wspieranie działań polegających na rozbudowie elementów infrastruktury społecznej i technicznej wsi Łojewo, gminy Inowrocław i sąsiednich gmin, w szczególności służących zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego i kulturalnego,
- wspieranie aktywności społecznej kształtującej postawy aktywności i otwartości, dbałości o środowisko naturalne i tradycje regionalne,
- wspieranie procesu przekształceń, przemian gospodarczych i społecznych wsi i rolnictwa w ramach integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej,
- działalność naukowa i naukowo - techniczna w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego,
- działalność oświatowa i realizacja programów edukacyjnych,
- działalność kulturalna,
- działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- działalność w zakresie ochrony środowiska,
- działalność w zakresie wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg, sieci telekomunikacyjnej na wsi, zaopatrzenia wsi w wodę oraz innych elementów infrastruktury technicznej i spolecznej,
- podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie dobroczynności, pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
- podejmowanie działań na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
- działalność w zakresie turystyki i rekreacji.