BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Stowarzyszenia
Ilość odsłon: 283998

Inowrocławskie Towarzystwo Integracyjne
Prezes - Agnieszka Krokowska
ul. Krzymińskiego 4
88 - 100 Inowrocław

Cele:
- organizacja i prowadzenie róznych form działalności z zakresu edukacji, kultury i sportu, zmierzających do integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- działania na rzecz profilaktyki zagrożeń społecznych i szeroko pojętej rehabilitacji,
- propagowanie idei integracji społecznej,
- wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- rzecznictwo interesów członków stowarzyszenia przed organami władzy i administracji państwowej oraz samorządowej, a także innymi podmiotami życia publicznego,
- aktywizowanie środowiska osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na rzecz lokalnej społeczności i realizacji ich indywidualnych zainteresowań,
- opiniotwórcza rola w podejmowaniu działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- propagowanie idei zdrowego stylu życia i kultury spędzania czasu wolnego,
- propagowanie działalności charytatywno - opiekuńczej i dobroczynnej,
- wpływanie na wzrost tolerancji i akceptacji spolecznej wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- działalność na rzecz integracji europejskiej i wspólpracy międzynarodowej w zakresie, który nie narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita polska jest stroną.