BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Stowarzyszenia
Ilość odsłon: 274586

Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe w Inowrocławiu
Prezes - Mirosław Mendelewski
Adres - ul. Szosa Bydgoska 18/11
88 - 100 Inowrocław
tel/fax (0 52) 357 38 13, kom. 0507 34 55 61
www.osu.kujawy.com
email: osu.mendelewski@wp.pl

Cele:
- działanie na rzecz demokratyzacji życia społecznego,
- przeciwdziałanie i walka z korupcją,
- oddziaływanie na rzecz rozwoju idei społeczeństwa obywatelskiego - samorządowego,
- zwalczanie wszelkich form dyskryminacji,
- oddziaływanie na rzecz przejrzystości i jawności działań samorządów lokalnych i spółek z udziałem gmin,
- działania na rzecz racjonalizacji i efektywności gospodarowania mieniem komunalnym gmin,
- oddzialywanie na rzecz tworzenia dobrego prawa miejscowego,
- propagowanie idei uwłaszczeniowej,
- dążenie do uwłaszczenia mieszkań komunalnych,
- obrona interesów najemców mieszkań komunalnych,
- wspieranie i pomoc kierowana do wspólnot mieszkaniowych wskazująca możliwości zwiększania efektywności gospodarowania mieniem wspólnym,
- obrona interesów najemców mieszkań,
- dążenie do uwłaszczenia dzierżawców,
- dzialanie na rzecz członków spółdzielni mieszkaniowych,
- działanie w zakresie obrony praw konsumentów,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- wystawianie kandydatów do władz samorządowych,
- wspomaganie inicjatyw gospodarczych,
- promocja powiatu i miasta Inowrocławia,
- promocja regionu kujawsko - pomorskiego,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi,
- wspomaganie rozwoju gospodarczewgo,
- działanie na rzecz przeciwdziałania bezrobociu,
- działanie na rzecz integracji europejskiej,
- działanie na rzecz rozwoju nauki, oświaty i wychowania,
- działanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu,
- działanie na rzecz informatyzacji,
- działalność charytatywna,
- działanie na rzecz ekologii i ochrony środowiska,
- działanie na rzecz obrony praw zwierząt,
- działanie na rzecz humanizacji życia społecznego.