BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Stowarzyszenia
Ilość odsłon: 283991

Stowarzyszenie "Partnerstwo Powiatu Inowroclawskiego"
ul. Jacewska 164
88-100 Inowrocław
tel. (0 52) 357 30 02

Prezes: Tadeusz Jan Majewski

Cele:
1. wspieranie i kierowanie inicjatywna rzecz rozwoju gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego.
2. Wspieranie działań samorządów terytorialnych w zakresie rozwoju zasobów ludzkich i ograniczania bezrobocia.
3. Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, w szczególności na obszarach wiejskich i w małych miastach.
4. Wspieranie rolniczej działalności gospodarczej i promowanie aktywności rolników dla pozyskania nowych źródeł dochodu.
5. Wspieranie samorządów, przedsiębiorców, rolników oraz organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania środków pomocowych.
6. Pobudzanie aktywności obywatelskiej i integracji liderów ze środowisk samorządowych, organizacji pozarządowych, środowisk gospodarczych, rolniczych i oświatowych.
7. Prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej i na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
8. Promowanie powiatu i jego zasobów oraz upowszechnienie dorobku gospodarczego, kulturalnego i edukacyjnego mieszkańców powiatu, samorządów i organizacji społecznych.
9. Wspieranie procesu przekształceń, przemian gospodarczych i społecznych w ramach integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej.