BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Stowarzyszenia
Ilość odsłon: 284004

Ludowy Zespół Sportowy "Liszkowo" w Liszkowie
Liszkowo
88-180 Złotniki Kujawskie

Prezes - Bogdan Kąkolewski

Cele:
- tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu wyczynowego i kultury fizycznej przez jego członków,
- uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
- rozwój różnych dyscyplin i zainteresowań sportowych oraz stałe podnoszenie poziomu sportowego,
- współpraca z władzami rządowymi i samorządowymi, oświatowymi i szkołami istniejącymi na terenie działania stowarzyszenia,
- zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi,
- upowszechnianie wiedzy o zdrowym i sportowym stylu życia,
- współdziałanie w inicjowaniu i koordynacji zajęć rekreacyjnych dla swoich członków, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
- udzielanie pomocy i ochrony praw swym członkom.