BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Stowarzyszenia
Ilość odsłon: 284067

Stowarzyszenie "Młode Miasto" w Inowrocławiu
ul. Krzywoustego 15
88-100 Inowrocław

Przedstawicielem stowarzyszenia jest Łukasz Tański

Cele:
- działanie na rzecz zwiększenia udziału młodych ludzi w życiu publicznym,
- upowszechnianie postaw proeuropejskich wśród ludzi młodych,
- inspirowanie młodych obywateli do podejmowania działalności gospodarczej,
- ułatwianie kontaktów z instytucjami i organizacjami lokalnymi, regionalnymi, ogólnopolskimi, a także międzynarodowymi,
- promocja kultury, w szczególności tworzonej przez młodych ludzi i do nich adresowanej,
- ochrona praw młodego człowieka, dbałość o prawa dziecka,
- propagowanie idei samorządności wśród młodych ludzi,
- tworzenie społeczeństwa informacyjnego,
- przeciwdziałanie bezrobociu, patologiom społecznym, walka z biedą i niedostatkiem,
- przeciwdziałanie marginalizacji grup społecznych,
- budowa trwałych więzi międzyludzkich.