BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Stowarzyszenia
Ilość odsłon: 284046

Stowarzyszenie Praktyków i Teoretyków Prawa Upadłościowego i Naprawczego „Sanacja”
ul. Pogodna 26
88-100 Inowrocław

Prezes: Wiesław Kulawiak

Cele:
• inspirowanie, wspieranie i organizowanie współpracy członków,
• organizowanie działań zmierzających do ułatwienia poznania prawa,
• propagowanie zasad etycznych, obrona interesów,
• wspomaganie obsługi procesów upadłościowych i naprawczych,
• umacnianie prestiżu praktyków i teoretyków prawa upadłościowego.