BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Stowarzyszenia
Ilość odsłon: 284038

Kujawskie Stowarzyszenie Ekorozwoju
ul. Narutowicza 34
88-100 Inowrocław

Prezes: Eugeniusz Wincławski

Cele:
- zapewnienie trwałego użytkowania środowiska przyrodniczego, równoprawnego dostępu do jego zasobów,
- budowanie warunków do tworzenia, kultywowania i wzmacniania więzi społecznych od poziomu najniższego go globalnego, jak i w układach przestrzennych oraz pokoleniowych,
- promowanie społecznie i ekologicznie odpowiedzialnej przedsiębiorczości,
- wspieranie takich inicjatyw podejmowanych przez organizacje o celach niezarobkowych, a także prowadzenie działalności obejmującej zadania w zakresie pomocy społecznej, działalności charytatywnej, podtrzymywania tradycji narodowych, działalności na rzecz mniejszości narodowych, ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania patologiom społecznym, działań na rzecz integracji europejskiej.