BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Stowarzyszenia
Ilość odsłon: 284148

Związek Ludowo-Narodowy "Zgoda"
adres do korespondencji:
ul. Kochanowskiego 16
88-100 Inowrocław

Przedstawicielem stowarzyszenia jest Marcin Wroński

Cele stowarzyszenia:
1. działanie na rzecz rozwoju naszego regionu,
2. popularyzacja i wcielanie w życie założeń przedwojennego ruchu narodowego i ruchu ludowego,
3. promocja i popieranie tradycyjnych wartości moralnych,
4. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń,
5. czynne uczestnictwo w życiu publicznym,
6. walka z wszelkimi przejawami obrażania Polski i Polaków,
7. obrona polskiej ziemi,
8. integrowanie środowis narodowych i ludowych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. organizacje spotkań, prelekcji, wystaw,
2. prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej,
3. współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
4. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji,
5. wspieranie działań zmierzających do poprawy życia mieszkańców regionu.