BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Stowarzyszenia
Ilość odsłon: 284003

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Kropla Nadziei"
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
88-180 Złotniki Kujawskie

Nr KRS: 0000245971

Agnieszka Wieloszyńska - Prezes Zarządu

Cele działania organizacji:
1) Działania na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym,
2) Niesienie pomocy merytorycznej rodzicom, opiekunom i terapeutom osób niepełnosprawnych,
3) Propagowanie i popularyzowanie postępowych idei i osiągnięć w zakresie profilaktyki i rehabilitacji chorych,
4) Rozwijanie działalności popularyzatorko-propagandowej na terenie gminy Złotniki Kujawskie za pośrednictwem dostępnych środków masowego przekazu oraz współpracy w działalności międzynarodowej na rzecz osób niepełnosprawnych.