BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Stowarzyszenia
Ilość odsłon: 284085

Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 80 w Inowrocławiu
Adres:
ul. Krzywoustego 15
88 - 100 Inowrocław

Przewodnicząca: Arleta Magdalena Rogozińska

Cele:
- upowszechnianie wiedzy na temat specyficznych trudności w uczeniu się,
- prowadzenie szkoleń dla profesjonalistów,
- prowadzenie działalności wydawniczej,
- udzielanie pomocy diagnostyczno - terapeurycznej,
- inspirowanie i wspieranie działalności placówek oświatowo - wychowawczych,
- zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nauczania i pomocy diagnostyczno - terapeutycznej osobom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.