BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Stowarzyszenia
Ilość odsłon: 284155

Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Cordis"
Adres:
ul. Sobieskiego 31
88-140 Gniewkowo

Prezes: Katarzyna Pawłowska

Cele:
- rozwijanie inicjatyw przeciwdziałania chorobie alkoholowej i narkomanii, przemocy w rodzinie oraz innym patologiom społecznym,
- propagowanie i promowanie postaw i działań sprzyjających powstrzymywaniu rozwoju choroby alkoholowej, narkomanii i przemocy w rodzinie i społeczeństwie,
- prowadzenie edukacji profilaktycznej przeciwdziałającej wystepowaniu i rozwijaniu się choroby alkoholowej, jak również narkomanii i przemocy wśród dzieci i mlodzieży oraz osób dorosłych,
- pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym w walce z chorobą oraz osobom starszym i samotnym,
- pomoc w adaptacji do środowiska po leczeniu osób uzaleznionych i współuzależnionych,
- upowszechnianie idei wolontariatu w społeczeństwie,
- reintegracja zawodowa,
- uczestnictwo w programach samorządu terytorialnego,
- uczestnictwo w programach innych organizacji zajmujących się problematyką uzależnienia,
- reprezentowanie i obrona praw stowarzyszenia i jego członków.