BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Stowarzyszenia
Ilość odsłon: 274548

Stowarzyszenie Pomocy Szkole Podstawowej w Gniewkówcu
Adres:
Gniewkówiec 25
88-180 Złotniki Kujawskie

Prezes: Irena Ring

Cele:
Stowarzyszenie ma na celu rozwijanie i wspieranie działań edukacyjnych i kulturalnych na rzecz dzieci oraz społeczności lokalnej, a w szczególności:
- pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności stowarzyszenia,
- inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły i srodowiska lokalnego,
- wspieranie działań szkoły zmierzających do kształtowania postaw patriotycznych i społecznych wychowanków oraz uczniów szkoły,
- pomnażanie dorobku naukowego, wychowawczo - dydaktycznego, kulturalnego i materialnego szkoły,
- propagowanie osiągnięć dorobku szkoły,
- prowadzenie działań popularyzujących osiągnięcia szkoły i jej zasłużonych wychowanków.