BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Stowarzyszenia
Ilość odsłon: 274654

Stowarzyszenie Obywatelskie Nowa Demokracja Alternatywna "Sonda"
Adres:
ul. Szosa Bydgoska 83
88-180 Złotniki Kujawskie

tel/fax 0 52 35 17 054

Prezes: Kazimierz Głogowski

Cele:
- popieranie inicjatyw społecznych w zakresie poprawy warunków życia mieszkańców, gospodarczego zrównoważonego rozwoju, upowszechniania sportu, kultury i turystyki,
- budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich,
- działanie wspierające racjonalne kształtowanie środowiska naturalnego i jego ochronę,
- popieranie wszelkich działań mających na celu promowanie Złotnik Kujawskich,
- współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i zagranicy, które w swoich programach zawierają cele zbieżne z celami stowarzyszenia.