BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Stowarzyszenia
Ilość odsłon: 284091

Stowarzyszenie "Bezpieczny Rąbin"
ul. Wojska Polskiego 5
88-100 Inowrocław

Przewodniczącym stowarzyszenia jest Dariusz Kowalewski

Cele:
- działanie na rzecz społeczności lokalnej zamieszkującej miasto Inowrocław poprzez popularyzację wiedzy z dziedziny poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- inicjowanie i uruchamianie programów prewencyjnych z organami samorządowymi przy ścisłej współpracy z Komendą Powiatową Policji i Strażą Miejską w Inowrocławiu oraz innymi podmiotami zlokalizowanymi na terenie Inowrocławia,
- promocja i wspieranie działań policji oraz straży miejskiej, przyczyniając się do zwiększenia wykrywalności przestępstw pospolitych, wandalizmu i patologii społecznych,
- tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doswiadczeń pomiędzy osobami i instytucjami oraz służbami zainteresowanymi realizowaniem programów powyżej wyszczególnionych,
- rozwijanie wśród członków stowarzyszenia i mieszkańców kultury fizycznej, sportu masowego oraz incjowanie na terenie Inowrocławia działalności kulturalnej i rozrywkowo - rekreacyjnej,
- wykonywanie innych zadań wynikających ze stosownych przepisów o ochronie porządku publicznego i regulaminu stowarzyszenia.