BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Stowarzyszenia
Ilość odsłon: 284188

Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddział Kujawski
Adres:
ul. Św. Ducha 88 l/25
88-100 Inowrocław

Prezes: Antoni Jaroszewicz

Cele:
- ochrona czci, godności i honoru żołnierza polskiego oaz integracja środowiska byłych żołnierzy zawodowych,
- utrzymywanie więzi i solidarności żołnierskiej pomiędzy byłymi żołnierzami zawodowymi i kadrą służby czynnej jednostek lotniczych Wojska Polskiego,
- kształtowanie prestiżu służby wojskowej i pozytywnego stosunku do wypełniania przez obywateli zadań obronnych,
- popularyzacja wśród społeczeństwa wiedzy lotnictwie i problemach obronności Rzeczypospolitej Polskiej,
- kształtowanie patriotycznych i proobronnych postaw młodzieży,
- działalność zmierzająca do poprawy warunków socjalno btowych byłych żołnierzy zawodowych i ich rodzin,
- opiniowanie i wypowiadanie się w sprawach uprawnień iuregulowań prawnych dotyczących byłych żołnierzy zawodowych,
- pomoc i współorganizowanie szkolenia patriotyczno - obronnego młodzieży szkolnej na bazie wojskowych i cywilnych instytucji związanych z lotnictwem,
- udział w konsultowaniu analiz, ekspertyz iprzepisów lotniczych dla potrzeb instytucji wojskowych i cywilnych.