BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Stowarzyszenia
Ilość odsłon: 274394

Nadgoplańskie Stowarzyszenie Bezrobotnych
ul. Rybacka 20/13
88-150 Kruszwica

Przewodnicząca: Katarzyna Elżbieta Walińska

Cele:
- pomoc osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy,
- działanie w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób,
- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- utrzymywanie prawidłowej relacji pomiedzy osobą bezrobotną, a jej rodzinom,
- upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
- prowadzenie i wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiebiorczości,
- działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i wspólpracy miedzy społeczeństwami.