BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Stowarzyszenia
Ilość odsłon: 284166

Inowrocławskie Stowarzyszenie Sportowe Sportino
ul. Szymborska 124
88-100 Inowrocław

prezes: Danuta Czynsz

cele:
- organizowanie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu,
- dążenie do objęcia swoją działalnością najszerszych rzesz zainteresowanych,
- stałe podnoszenie poziomu sportowego,
- udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym, organizowanie imprez i szkoleń,
- kształtowanie u członków stowarzyszenia pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych stowarzyszenia.