BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Stowarzyszenia
Ilość odsłon: 284030

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Nadpobudliwym Psychoruchowo "Szansa"
Adres:
ul. Poznańska 345a
88-100 Inowrocław

Przewodnicząca: Magdalena Gawlak

Cele:
- wszechstronne wspieranie rozwoju i funkcjonowania społecznego dzieci nadpobudliwych,
- pomoc ich rodzinom oraz kształtowanie postaw zrozumienia i akceptacji problemów z tym związanych,
- pomoc dorosłym z ADHD,
- edukacja rodziców, nauczycieli i pedagogów w zakresie wspierania dzieci nadpobudliwych i metody pracy z uczniem nadpobudliwym,
- rozwijanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych dzieci nadpobudliwych,
- wspomaganie edukacji dzieci nadpobudliwych poprzez np. tworzenie szkół terapeutycznych,
- udzielanie porad formalo - prawnych dotyczących funkcjonowania dzieci nadpobudliwych w szkole,
- pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych.