BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 111373

Starosta
Tadeusz Majewski
ul. Roosevelta 36/38
88-100 Inowrocław
Lokalizacja I piętro p. 117a
Telefon (o 52) 35 92 101
Fax (0 52) 357 48 20
    Więcej...

Wicestarosta
Sławomir Szeliga
ul. Roosevelta 36/38
88-100 Inowrocław
Lokalizacja I piętro p. 120
Telefon (0 52) 35 92 102
    Więcej...

Sekretarz Powiatu
Marian Świątkowski
ul. Roosevelta 36/38
88-100 Inowrocław
Lokalizacja I piętro p. 117a
Telefon (0 52) 35 92 103
Fax (0 52) 357 48 20
Adres e-mail sekretarz@inowroclaw.powiat.pl
    Więcej...

Skarbnik Powiatu
Anna Berendt
ul. Roosevelta 36/38
88-100 Inowrocław
Lokalizacja I piętro p. 122
Telefon (0 52) 35 92 104
    Więcej...

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Naczelnik Wydziału Ryszard Florek
ul. Roosevelta 36/38
88-100 Inowrocław
Lokalizacja II piętro p. 138
Telefon (0 52) 35 92 110
    Więcej...

Wydział Budżetowo Finansowy
Wydziałem kieruje Skarbnik Powiatu Anna Berendt
ul. Roosevelta 36/38
88-100 Inowrocław
Lokalizacja I piętro p. 122
Telefon (0 52) 35 92 104
    Więcej...

Wydział Architektury i Budownictwa
Naczelnik Wydziału Zdzisław Bałabański
ul. Roosevelta 36/38
88-100 Inowrocław
Lokalizacja III piętro p. 156
Telefon (0 52) 35 92 148
    Więcej...

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
Naczelnik Wydziału Stanisław Mroczek
ul. Roosevelta 36/38
88-100 Inowrocław
Lokalizacja parter p. 107
Telefon (0 52) 355 27 02, (0 52) 35 92 107
Fax (0 52) 355 27 02
Adres e-mail zarzadzanie.kryzysowe@inowroclaw.powiat.pl
    Więcej...

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Naczelnik Wydziału Jan Madziarski
ul. Roosevelta 36/38
88-100 Inowrocław
Lokalizacja parter p. 112
Telefon (0 52) 35 92 130
Adres e-mail geodezja@inowroclaw.powiat.pl
    Więcej...

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Naczelnik Wydziału Ryszard Oczachowski
ul. Roosevelta 36/38
88-100 Inowrocław
Lokalizacja IV piętro p. 160
Telefon (0 52) 35 92 143
    Więcej...

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Naczelnik Wydziału Witold Kowalewski
ul. Roosevelta 36/38
88-100 Inowrocław
Lokalizacja III piętro p. 146
Telefon (0 52) 35 92 159
    Więcej...

Wydział Komunikacji i Dróg
Naczelnik Wydziału Zbigniew Bańkowski
ul. Roosevelta 23
88-100 Inowrocław
Lokalizacja parter p. 12
Telefon (0 52) 35 92 201
Adres e-mail komunikacja@inowroclaw.powiat.pl
    Więcej...

Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu
Naczelnik Wydziału Andrzej Florek
ul. Roosevelta 36/38
88-100 Inowrocław
Lokalizacja III piętro p. 150
Telefon (0 52) 35 92 151
Adres e-mail starostwo@inowroclaw.powiat.pl
    Więcej...

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Pełniąca obowiązki Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu Joanna Piątkowska
ul. Roosevelta 36/38
88-100 Inowrocław
Lokalizacja IV piętro p.167
Telefon (0-52) 35 92 106
    Więcej...

Biuro Rady Powiatu
Kierownik Biura Bogdan Wojtkowiak
ul. Roosevelta 36/38
88-100 Inowrocław
Lokalizacja II piętro p. 133
Telefon (0 52) 357 16 82, (0 52) 35 92 164
    Więcej...

Biuro Prawne
Radcą Prawnym Koordynatorem jest Iwona Dorna
ul. Roosevelta 36/38
88-100 Inowrocław
Lokalizacja II piętro p. 130
Telefon (0 52) 35 92 157
    Więcej...

Biuro Paszportowe
Inspektor Teresa Dziubińska
ul. Roosevelta 36/38
88-100 Inowrocław
Lokalizacja II piętro p. 139
Telefon (0 52) 35 92 120
    Więcej...

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Pełniąca obowiązki Przewodniczącej Zespołu Magdalena Drabikowska
ul. Poznańska 345a
88-101 Inowrocław 3
Telefon (0 52) 3592251, (0 52) 3592252, (052) 3592250
Adres e-mail pzoonino@wp.pl
    Więcej...

Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Zdrowia
Wanda Batkowska
ul. Roosevelta 36/38
88 - 100 Inowrocław
Lokalizacja III piętro p. 154
Telefon (0 52) 35 92 129
    Więcej...

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Krzysztof Mikołajczak
ul. Roosevelta 36/38
88 - 100 Inowrocław
Lokalizacja II pietro p. 143
Telefon (0 52) 35 92 108
    Więcej...

Inspektor ds. BHP
Andrzej Pacholski
ul. Roosevelta 36/38
88 - 100 Inowrocław
Lokalizacja II pietro p. 137
Telefon (0 52) 35 92 111
    Więcej...

Audytor Wewnętrzny
Elżbieta Wąsowicz
ul. Roosevelta 36/38
88 - 100 Inowrocław
Lokalizacja I piętro p. 123
Telefon (0 52) 35 92 127
    Więcej...

Biuro Kontroli
Robert Gołdecki
ul. Roosevelta 23
88 - 100 Inowrocław
Telefon (0 52) 35 92 128
    Więcej...

Biuro Inicjatyw Europejskich
Kierownikiem BIE jest Joanna Kuchta
ul. Roosevelta 36/38
88-100 Inowrocław
Lokalizacja III piętro p. 152
Telefon (0 52) 35 92 152
Adres e-mail integracja_ue@inowroclaw.powiat.pl
    Więcej...