BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 99096

Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu
Naczelnik Wydziału Andrzej Florek
ul. Roosevelta 36/38
88-100 Inowrocław
Lokalizacja III piętro p. 150
Telefon (0 52) 35 92 151
Adres e-mail starostwo@inowroclaw.powiat.pl
Zakres obowiązków:
Dane teleadresowe do poszczególnych komórek wydziału:

Promocja
lokalizacja: III piętro, p. 151,
tel. (0 52) 35 92 154
e-mail: promocja@inowroclaw.powiat.pl

Redakcja BIP
lokalizacja: III piętro, p. 153,
tel. (0 52) 35 92 155
e-mail: starostwo@inowroclaw.powiat.pl

Powiatowy Pełnomocnik d/s Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
lokalizacja: III piętro, p. 151
tel. (0-52) 35 92 154

Informatyk
lokalizacja: III piętro, p. 153,
tel. (0 52) 35 92 155
e-mail: informatyk@inowroclaw.powiat.pl

Do podstawowych zadań wydziału należy w szczególności:
W zakresie promocji powiatu - opracowywanie kompleksowych dokumentów planistycznych Powiatu Inowrocławskiego w sferze rozwoju i promocji:
- planowanie strategii powiatu,
- opracowywanie planu rozwoju lokalnego,
- opracowywanie wspólnie z innymi wydziałami wieloletnich planów inwestycyjnych,
- przy opracowywaniu w/w dokumentów planistycznych wydział współpracował będzie z Biurem Inicjatyw Europejskich,
- opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno - informacyjnych o powiecie,
- promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego powiatu w kraju i za granicą,
- podejmowanie działań wspierających rozwój małej i średniej przedsiębiorczości,
- wspólpraca z mediami.

W zakresie współpracy z organizacjami pożytku publicznego i pozostałymi stowarzyszeniami:
- opracowywanie corocznego programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
- organizowanie i koordynowanie bieżących kontaktów pomiędzy powiatem a organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie działalności pozytku publicznego i wolontariacie,
- udzielanie pomocy i popularyzacja działalności organizacji w mediach, m.in. na stronie www powiatu,
- organizowanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań powiatu ogłaszanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie we współpracy z wydziałami i stanowiskami merytorycznie odpowiedzialnymi za zakres zadaniowy konkursu,
- organizowanie prac komisji konkursowej do spraw rozpatrywania wniosków organizacji pozarządowych, którym zlecane będzie wykonywanie zadań publicznych,
- sporządzanie umów z oferentami wyłonionymi do realizacji zadań,
- ocena merytoryczna sprawozdania z realizacji zadań zleconych przez powiat,
- udzielanie wsparcia w pozyskiwaniu środków z funduszy Unii Europejskiej.

W zakresie obsługi informatycznej Starostwa:
- obsługa Biuletynu Informacji Publicznej,
- prowadzenie przedmiotowej strony internetowej,
- obsługa poczty elektronicznej,
- obsługa techniczna sprzętu komputerowego.

W zakresie działań Pełnomocnika ds. Społeczeństwa Informacyjnego:
- przekazywanie wiedzy na temat potrzeby, zasad tworzenia i funkcjonowania spoleczeństwa informacyjnego,
- prowadzenie wspólnej i skorelowanej polityki informacyjnej na szczeblu samorządu,
- współpraca z organizacjami typu NGO i innymi podmiotami społecznymi w realizacji wspólnych projektów działających na rzecz społeczeństwa informacyjnego.

W zakresie działań na rzecz rynku pracy w Powiecie Inowrocławskim:
- opiniowanie informacji, sprawozdań oraz projektów uchwał przygotowywanych przez Powiatowy Urząd Pracy.