BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 99097

Biuro Paszportowe
Inspektor Teresa Dziubińska
ul. Roosevelta 36/38
88-100 Inowrocław
Lokalizacja II piętro p. 139
Telefon (0 52) 35 92 120
Zakres obowiązków:
Biuro Paszportowe zajmuje się:
- przyjmowaniem wniosków od osób ubiegających się o wydanie paszportu
- oraz przekazywaniem paszportów wydanych przez wojewodę

Sprawy dotyczące wydawania paszportów obywatelom polskim uregulowane są przepisami ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach (Dz.U.91.2.5) z późniejszymi zmianami (Dz.U.97.114.739, Dz.U.02.62.557) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie opłat paszportowych (Dz.U.03.41.346) i rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2002 r w sprawie osobistego odbioru paszportu (Dz.U.02.45.424)