BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 110384

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Pełniąca obowiązki Przewodniczącej Zespołu Magdalena Drabikowska
ul. Poznańska 345a
88-101 Inowrocław 3
Telefon (0 52) 3592251, (0 52) 3592252, (052) 3592250
Adres e-mail pzoonino@wp.pl
Zakres obowiązków:
Zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo na wniosek ośrodka pomocy społecznej.
Wydaje orzeczenia:
- o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia
- oraz o niepełnosprawności dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia
w celu szkolenia, odpowiedniego zatrudnienia, korzystania z rehabilitacji, korzystania z systemu pomocy społecznej, konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej, korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji
- wydaje osobom niepełnosprawnym legitymacje uprawniające do ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów

Podstawa prawna działania:
• Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997 r. (Dz.U.97.123.776 z późniejszymi poprawkami)
• Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 21. 05. 2002 r.(Dz.U.02.66.604)
• Ustawa o pomocy społecznej z dnia 29. 11. 1990 r.(Dz.U.98.64.414 z późniejszymi zmianami)

Przyjęcia interesantów:
Codziennie 10.00 - 15.00