BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 99081

Starosta
Tadeusz Majewski
ul. Roosevelta 36/38
88-100 Inowrocław
Lokalizacja I piętro p. 117a
Telefon (o 52) 35 92 101
Fax (0 52) 357 48 20
Zakres obowiązków:
Starosta jest kierownikiem Starostwa, zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.
Do kompetencji starosty należy min:
- reprezentowanie powiatu na zewnątrz
- nadzorowanie pracy Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika
- nadzorowanie pracy podległych wydziałów
- prowadzenie polityki kadrowej i płacowej w Starostwie
- wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, chyba, że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez Zarząd
- wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty przepisami prawa, uchwałami władz powiatu oraz wynikających z postanowień Statutu i Regulaminu