BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 99083

Sekretarz Powiatu
Marian Świątkowski
ul. Roosevelta 36/38
88-100 Inowrocław
Lokalizacja I piętro p. 117a
Telefon (0 52) 35 92 103
Fax (0 52) 357 48 20
Adres e-mail sekretarz@inowroclaw.powiat.pl
Zakres obowiązków:
- koordynacja pracy Starostwa oraz nadzorowanie pracy podleglych wydziałów
- czuwanie nad przebiegiem i terminowością zadań wykonywanych w Starostwie
- koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów prawnych regulujących struktury oraz zasady działania Starostwa i jego komórek wewnętrznych
- nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał Zarządu przez właściwe wydziały Starostwa oraz nadzorowanie prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu
- koordynowanie prac dotyczących przygotowania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych Radzie przez Zarząd
- zapewnienie warunków organizacyjno technicznych dla działalności Starostwa
- wykonywanie zadań zleconych przez Starostę