BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 99078

Skarbnik Powiatu
Anna Berendt
ul. Roosevelta 36/38
88-100 Inowrocław
Lokalizacja I piętro p. 122
Telefon (0 52) 35 92 104
Zakres obowiązków:
- koordynacja pracy Starostwa oraz nadzorowanie pracy Wydziału Budżetowo Finansowego
- zbieranie i opracowywanie materiałów planistycznych w celu przygotowania projektu budżetu
- opracowywanie harmonogramów dochodów i wydatków budżetowych
- opiniowanie i sprawdzanie planów finansowych jednostek i zakładów budżetowych oraz środków specjalnych
- przygotowywanie projektów uchwał w sprawach budżetowych oraz finansowych powiatu, w tym sprawach kredytów, pozyczek i poreczeń
- sporządzanie sprawozdawczości finansowej z realizacji budżetu
- prowadzenie księgowości budżetu powiatu
- przeprowadzanie kontroli jednostek finansowanych z budżetu powiatu
- sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo księgowymi Starostwa
- wykonywanie zadań powierzonych przez Starostę