BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 99095

Wydział Budżetowo Finansowy
Wydziałem kieruje Skarbnik Powiatu Anna Berendt
ul. Roosevelta 36/38
88-100 Inowrocław
Lokalizacja I piętro p. 122
Telefon (0 52) 35 92 104
Zakres obowiązków:
Do zadań Wydziału należy min:
- opracowywanie projektu budżetu powiatu oraz dokonywanie analiz, nadzór nad przestrzeganiem jego dyscypliny oraz opracowywanie projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie
- prowadzenie obsługi finansowo księgowej oraz kasowej Starostwa
- nadzorowanie prawidłowości opracowania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych oraz prowadzenie ich kontroli