BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 99091

Wydział Architektury i Budownictwa
Naczelnik Wydziału Zdzisław Bałabański
ul. Roosevelta 36/38
88-100 Inowrocław
Lokalizacja III piętro p. 156
Telefon (0 52) 35 92 148
Zakres obowiązków:
Do podstawowych obowiązków Wydziału należy wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie:
- zgodności rozwiązań architektoniczno budowlanych z przepisami techniczno budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
- właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
- prowadzenie ujednoliconej ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych
- przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę
- opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego województwa
Podstawy prawne:
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 )