BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 99085

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
Naczelnik Wydziału Stanisław Mroczek
ul. Roosevelta 36/38
88-100 Inowrocław
Lokalizacja parter p. 107
Telefon (0 52) 355 27 02, (0 52) 35 92 107
Fax (0 52) 355 27 02
Adres e-mail zarzadzanie.kryzysowe@inowroclaw.powiat.pl
Zakres obowiązków:
Do podstawowych zadań Wydziału należy min:
- planowanie działalności z zakresu działania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych oraz analiza stanu przygotowania do w/w działalności
- gromadzenie danych określających zagrożenia występujące na terenie powiatu oraz bieżąca analiza tych danych
- ustalanie procedur ratowniczych, a w przypadku wystąpienia kryzysu, koordynacja działania jednostek ratowniczych
- organizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych dla jednostek organizacyjnych powiatu i gminy
- przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności
Opracowanie zawierające opis działalności z zakresu ochrony ludności zostało zawarte w załączniku pt. „Ochrona_ludnosci” na końcu dokumentu

Podstawa prawna działania:
• Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2002 roku Nr 21 poz.205),
• Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. Nr 74),
• Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 roku o stanie wyjątkowym (Dz.U. z 2002 roku Nr 113 poz. 985),
• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592, Dz.U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Dz.U. z 2002 roku Nr 62 poz. 558, Dz.U. z 2002 roku Nr 113 poz. 984),
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku (Dz.U. Nr 96 poz. 850),
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 roku (Dz.U. Nr 215 poz. 1818)

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

Została powołana na podstawie art. 38a pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Do zadań komisji należy:
1. Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
2. Opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
3. Przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
4. Opiniowanie projektów innych programów współdziałania policji i innych powiatowych służb inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
5. Opiniowanie projektu budżetu powiatu – w zakresie, o którym mowa w pkt.1,
6. Opiniowanie projektów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt. 1,2 i 4,
7. Opiniowanie zleconych przez starostę innych niż wymienione w pkt. 2 i pkt. 6-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

W skład komisji wchodzą:
1. Starosta Inowrocławski jako przewodniczący komisji,
2. Dwóch radnych delegowanych przez Radę Powiatu w Inowrocławiu,
3. Przedstawiciele samorządu (miasto Inowrocław, Gniewkowo, Kruszwica),
4. Przedstawiciel Starostwa Powiatowego,
5. Przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej,
6. Dwóch przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji.
W pracach komisji uczestniczy także Prokurator Rejonowy.
Kadencja komisji trwa 3 lata. Koszty działania komisji pokrywa się ze środków własnych budżetu powiatu. Obsługę administracyjno-biurową komisji zapewnia Starostwo.

Do zadań Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku utworzonej na szczeblu powiatu na podstawie tejże ustawy należy m. in. przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Program uchwaliła Rada Powiatu co należy do jej kompetencji (Uchwała Rady Powiatu z dnia 3 grudnia 2003 r. nr XVII/114/2003). Treść programu dołączono w pliku pod nazwą „program_bezpieczenstwa.rtf”.

Załączniki:

schematy.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 65KB
  Data dodania: wtorek, 9 grudnia 2003, godz. 14:04
  Typ MIME: application/msword
 
schematy.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 52KB
  Data dodania: wtorek, 9 grudnia 2003, godz. 14:05
  Typ MIME: application/pdf
 
ochrona_ludnosci.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 47KB
  Data dodania: wtorek, 9 grudnia 2003, godz. 14:06
  Typ MIME: application/msword
 
program_bezpieczenstwa.rtf  -> pobierz
  Rozmiar: 302KB
  Data dodania: wtorek, 9 grudnia 2003, godz. 14:07
  Typ MIME: text/richtext