BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 99099

Wydział Komunikacji i Dróg
Naczelnik Wydziału Zbigniew Bańkowski
ul. Roosevelta 23
88-100 Inowrocław
Lokalizacja parter p. 12
Telefon (0 52) 35 92 201
Adres e-mail komunikacja@inowroclaw.powiat.pl
Zakres obowiązków:
Wydział zajmuje się załatwianiem spraw związanych z:
- rejestracją pojazdów
- wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem
- zezwoleń na zarobkowy przewóz osób
- oraz zezwoleń dotyczących dróg powiatowych
Podstawy prawne:

• Ustawa prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 58 z dnia 4 kwietnia 2003 r. poz. 515)
• Rozporządzę Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. Nr. 133, poz. 1123)
• rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach ( Dz.U 2001 r. Nr 4 , poz.37 )
• rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 września 2000 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego ( Dz.U 82 , poz.934 ) .
• rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego , pozwolenia czasowego , tablic ( tablicy ) rejestracyjnych pojazdów ( Dz.U. Nr 30 , poz.376 ze zm.)
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie opłat za kartę pojazdu ( Dz.U. Nr 18 , poz. 177 ) .
• przy rejestracji pojazdów organ rejestrujący stosuje przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego